Délegyháza

Önkormányzat

2011. 05. 27. jegyzőkönyv, határozatok

Tartalomjegyzék

Jegyzőkönyv

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 27. napján 08,00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes hét fővel, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bednárik László, és Szilveszter Lajosképviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

235/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Bednárik László, és Szilveszter Lajosképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontot, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

236/2011. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./       Délegyháza ­– Dunavarsány közti út közbeszerzési eljárása

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

1.   Délegyháza ­– Dunavarsány közti út közbeszerzési eljárása– előadó: dr. Riebl Antal

dr. Riebl Antal átadja a szót az előadónak.

dr. Czapek Dorka ismerteti az előzményeket, és a Bíráló Bizottság végzett munkáját, javaslatukat az új közbeszerzési eljárásra.

Szilveszter Lajoselmondja, hogy véleménye szerint alternatívákat írjanak ki, melyben 5 cm vastagságú aszfaltra írnak ki pályázatot. Tudomásul kell venni, hogy a bitumen ára az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett, és ez okozhatja a jelentős vállalási árváltozást.

dr. Riebl Antal azt tanácsolja, hogy mivel 30 milliót terveztek az út felújítására, kérdezzék meg, hogy ingatlant elfogad-e a vállalkozó. Kérdése, hogy miért került a tervezés 1,5 millió forintba, és keressék meg azokat a tételeket, amit a maguk erejéből is el tudnának végezni (árkolás), ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Rövid tanácskozás után dr. Riebl Antal összefoglalja az elhangzottakat, majd javasolja, hogy Term-Véd Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítsák, míg a Sziget-Szilárd Kft-ét érvényessé. Szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

237/2011. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a Term-Véd Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mert az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a „Sziget-Szilárd” Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

dr. Riebl Antal javasolja, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel a közbeszerzési eljárást nyilvánítsák eredménytelenné, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

238/2011. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület – mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 92.§ c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot adó ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt az eredményről szóló összegzés elkészítésére, valamint az ajánlattevők részére történő mielőbbi megküldésére.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal ismerteti az új feltételeket, a meghívandó vállalkozókat, majdszavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

239/2011. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testülete elhatározza, hogy Délegyháza Község Önkormányzata új közbeszerzési eljárást ír ki a Dunavarsány-Délegyháza összekötő út felújítása ügyében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el az eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást a korábbi kiírással megegyező tartalommal, de az alábbi eltérésekkel:

1.    Az ajánlattételi határidő: 2011. június 16. 13:00

2.    A dokumentáció beszerzésének határideje: 2011. június 16. 13:00

3.    Az ajánlatok felbontásának ideje: 2011. június 16. 13:00

4.    Várható kezdés: 2011. július 1.

Várható befejezés: 2011. augusztus 1.

A kivitelezés időtartama fentiek szerint változik.

5.    A dokumentáció ellenértéke 20.000 forint.

6.    Dokumentáció kiegészítése egy nyilatkozat mintával, amelyben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a vállalási díj kiegyenlítését meghatározott részben ingatlanban is elfogadja-e.

7.    Árazatlan költségvetésből kerüljön ki az 1. pont (Tervezés) és 6. pont  (Szikkasztó árok készítése szükség szerint). Ezen változások vonatkozásában a műszaki leírás módosításra kerül.

8.    Az ajánlattételi felhívásból kerüljön ki az Önkormányzat anyagi fedezetére vonatkozó tájékoztatás.

A képviselő-testület továbbá kötelezze a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást haladéktalanul küldje meg a következő cégeknek:

1.    BALLA-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány, Deák Ferenc utca 58. Cg.13-09-122061

2.    "SZIGET-SZILÁRD" Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft2310 Szigetszentmiklós, Határ út l2/l4. Cg.13-09-068246

3.    TERM-VéD Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u 14. Cg. 13-09-067636

4.    DU-NÁD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság2337 Délegyháza, József A utca 6. Cg.13-09-136456

5.    ÉPBER-DUÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1043 Budapest, Tél u. 10. Cg. 01-09-927162

6.    FÓKUSZ Általános Ipari és Szolgáltató Kisszövetkezet 2315 Szigethalom, Hunyadi út 011/21. hrsz. Cg. 13-02-050096

 

dr. Riebl Antal  a rendkívüli ülést bezárja, köszöni a közös munkát.

k.m.f.

 

dr. Riebl Antal                                                     dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                          jegyző

Délegyháza, 2011. május 30.

 

                          Bednárik László                                                    Szilveszter Lajos                            

                          hitelesítő képviselő                                             hitelesítő képviselő

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.