Délegyháza

Önkormányzat

2011. 05. 16. jegyzőkönyvek, határozatok

Tartalomjegyzék

Jegyzőkönyv

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 16. napján 17,45 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Bednárik László és Szilveszter Lajos.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes öt fővel, hiányzik Bednárik László és Szilveszter Lajosképviselő, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Görbe István, és Tóth Mihályné képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

184/2011. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pont, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

185/2011. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1.     Közbeszerzési szabályzat módosítása

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1.      Közbeszerzési szabályzat módosítása– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az előadónak.

 

dr. Czapek Dorka elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzaton olyan módosításokat vezettünk át, amelyeknek köszönhetően a közbeszerzési eljárásban résztvevők személyében bekövetkezett változásokat követően a közbeszerzési szabályzat módosítására nem lesz szükség.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

186/2011. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületeelfogadja a módosított közbeszerzési szabályzatot.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző

dr. Riebl Antal  a rendkívüli ülést bezárja, köszöni a közös munkát.

k.m.f.

 

dr. Riebl Antal                                                     dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                          jegyző

 

                               Görbe István                                                     Tóth Mihályné          

                             hitelesítő képviselő                                           hitelesítő képviselő

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.