Délegyháza

Önkormányzat

Szervezeti struktúra

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

 

 

Hivatalunknál eljárást indíthat az ügyfél

1.       saját ügyében

2.       más ügyében

személyesen, telefonon, illetőleg elektronikus úton.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

 

SZEMÉLYES ELJÁRÁS:

1)     Amennyiben az ügyfél saját ügyében jár el, személyazonosságát hitelt érdemlően, okmánya (személyi igazolvány, jogosítvány) bemutatásával köteles igazolni.

2)     Amennyiben más ügyében kíván eljárni, személyazonosságának az 1. pont szerinti hitelt érdemlő igazolása mellett, írásos meghatalmazás birtokában teheti meg, illetőleg képviseleti jogát, törvényes képviseleti jogát igazolni köteles.

Telefonon történő érdeklődés esetén is kizárólag beazonosítást követően tudunk felvilágosítást adni mindennemű eljárási ügyben.

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS:

·    Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/) rögzíthetik. Ez alapján a Polgármesteri Hivatal az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

·      Mindezek mellett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője is az eljárásaik során elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában a létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, amely kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. Ugyanakkor a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az Önkormányzat Jegyzője kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

 

Hivatalos elektronikus kapcsolattartási címek:

Délegyháza Község Önkormányzata:

                                                                             Hivatali kapu rövid neve: ÖNKORI2337

                                                                             Azonosító szám (KRID): 151010769

Délegyházi Polgármesteri Hivatal:                      

Hivatali kapu rövid neve: DELEGY2337

                                                                            Azonosító szám (KRID): 503153145

Az e-mail útján történő megkereséseket nem áll módunkban teljesíteni, csupán abban az esetben, ha a személyazonosítás megtörténik, avagy jogszabály ezt lehetővé teszi (pld. közérdekű adatok kiadása iránti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz).

 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

 

 

Szervezeti felépítés

Környezeti Politika

 

3. melléklet szervezeti ábra

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.