Délegyháza

Önkormányzat

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola

 

Igazgató: Molnár Antalné

Cím: 2337 Délegyháza Árpád u. 53.

Tel: 06-24-212-055

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az iskola alapító okirata

 

 

---------------------------------------------------------

Iskolánk a falu egyetlen általános iskolája, melybe minden állandó lakosú és tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket felveszünk. Ez a tény nagymértékben meghatározza tanulóink összetételét, a családi háttér alapján azokat a szociokultúrális jellemzőket, amelyek befolyásolják pedagógiai munkánkat.
Vannak az átlagosnál magasabb színvonalú szociokultúrális háttérrel rendelkezők, melynek következtében magasak a szülői elvárások. Ugyanakkor tanulóink, tanulócsoportjaink egy részének családi háttere sajnos a mai magyar társadalmi valóság összes negatívumával (gazdasági, megélhetési nehézségek, munkanélküliség) rendelkezik.
E hatások tükröződhetnek e gyermekek lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint viselkedési és beszédkultúrájukban egyaránt. ők az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet és szeretetet igényelnek. Iskolánknak ezt a problémát is kezelnie kell, s a tantestület tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a nem kívánatos környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyermekekben lévő lehetőségeket feltárni.
Iskolánk pedagógiai törekvéseit a személyiség sokoldalú fejlesztése és a tanulók teljesítményre való ösztönzése határozza meg.
A kreatív tevékenység előtérbe állítása, az önálló tanulási technikák elsajátíttatása a maradandó tudás elérését célozza. Mindennapi tevékenységünkben a minőségi és hatékonysági szempontokat igyekszünk érvényesíteni.
Iskolánk Pedagógiai Programjában központi helyet foglal el a következő három fogalom:

 • minőség,
 • hatékonyság,
 • partnerközpontúság

A társadalom-politikai átalakulással párhuzamosan zajlott le a közoktatás decentralizációja. Ennek következtében az oktatás is szolgáltatássá vált, vagyis az iskolánknak meg kell felelnie a közvetett és közvetlen partnereik igényeinek. Ez a folyamat óhatatlanul hívta életre a fent említett kritériumokat.
Intézményünk is nap, mint nap szembesül – elsősorban a közvetlen – partnerei igényeivel. Közös érdekünk tehát ezek felmérése, elemzése, kielégítése, feltételeink állandó javítása. Hiszen csak így érhető el – a Pedagógiai Programban is megfogalmazott – tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése.
Úgy érezzük, a törvényi kötelezettségeken túl, azért is fontos számunkra a minőségirányítási rendszer hatékony működtetése, mivel intézményünk a község egyetlen általános iskolája a környék városi, illetve a fővárosi iskolái óriási elszívóerőt jelentenek, nekünk tehát elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk a szülők, az önkormányzat legapróbb rezdüléseire is. Vonzó, tartalmas programot kínáljunk, és lehetőségeinkhez mérten képesek legyünk újra és újra megújulni! Az igények és elvárások kielégítése létünk alapvető feltétele.

 

Iskolánk története

Az egykori Bugyi-alsódélegyházi állami iskola egy egyházi iskola utóda volt, amit a római katolikus egyházközség és Vörös Endre gazdálkodó tartott fent.
1942-ben Kiskunlacháza és Bugyi jegyzősége és elöljárósága elhatározta, hogy a Bugyi-alsódélegyházi pusztán iskolát épít, mivel ez volt a tanyaközpont, ahová Alsódélegyháza (Bugyi igazgatás) és Galla (Kiskunlacházi igazgatás) a legközelebb esett a tanköteleseknek.
Az állami levéltárban lelhetők fel azok a jegyzőkönyvek, melyek szerint 1942. évben a két község közös összefogásával megépíti az állami elemi népiskolát. Kiskunlacháza kavicsot és egyéb építőanyagot, Bugyi faanyagot szavazott meg az építéshez. A Klebesberg Kunó miniszter tervezete alapján, egy tanteremből és tanítólakásból álló iskola két csoporttal kb. 90 fős létszámmal kezdte működését.
Az 1944-45-ös tanévet már nem kezdték el, csak később a front elvonulása után próbálták újra megindítani a tanítást.
A front alatt az iskola épülete volt a katonai körlet, sőt – elbeszélések szerint - lovakat is tartottak benne. A berendezés tönkrement, okmányok megsemmisültek.

Az igazi munka 1945-46-os tanévvel kezdődött meg.
Szedett-vedett ülőalkalmatosságokkal, kis falitáblával bútorozták be a tantermet. Az akkori nevelő Nagy Erzsébet tanítónő volt, aki 1-8. összevont osztályt tanított.
1946. március 9-én még egy tanító került az iskolához, így 1-4 és 5-8 összevont osztályokkal folyhatott a tanítás igen kezdetleges módon, hiszen felszerelés nem volt, csak kréta és néhány szemléltető eszköz.
Később a falujárók segítségével kapott az iskola patronáló szervet. A Mazolán Gépgyár vállalta, hogy az iskolát rendbe hozza. Padokat, szekrényt, táblát, dobogót, térképet kapott az iskola. Beüvegezték a kijavított, pótolt ajtókat, ablakokat, lefestették a fanemüket. A munka végeztével nagy ünnepséget rendeztek az iskola növendékei és a szülők, melyen megjelent a Mazolán Gépgyár vezetősége és átadta az újjáépített iskolát. A kis tanulók verssel, dallal köszönték meg a szemükben akkor gyönyörű iskolát.
Az 1945-46-os tanév létszáma kb. 70 fő. Ez a létszám három közigazgatási területről járt be:

 • Bugyi - alsódélegyházi tanyák
 • Kiskunlacháza Galla,
 • Alsódabas-felsődélegyházi puszta

A néhány tanulónak ~5 km utat kellett megtenni az iskoláig. A felügyeletet a Pest megyei Tanfelügyelőség gyakorolta. Gazdasági feladatokat a Bugyi főjegyzőség látta el. Az államosítás után az iskola önálló állami általános kislétszámú iskola lett, két tanerővel Bugyihoz tartozott.
1946-47-es tanévben megalakult az úttörőcsapat, Petőfi Sándor néven. Akkor az lehetett úttörő, aki 202 %-ra teljesítette szervezeti és tanulmányi normát. (Tomana Istvánné Tóth Jolán tanulmányi érmet szerzett mint tanuló).
Nevelők 1947-1951 között: Nagy Erzsébet, Brandt Márta, Egyed Irén, Dömök Antal, Králik Borbála es Bácskai Józsefné.
Az iskola 1948. szeptember 1. - 1954. augusztus 31-ig Dunavarsány tagiskolája.
1951-52-es tanévben két tanerővel megalakult Felsődélegyházán a II. számú iskola, mert a tankötelesek száma úgy felszaporodott, hogy indokolt volt az iskola megnyitása, továbbá a 3 km távolságra lévő I. sz. iskola messze volt. Tanítói Buda Buttyán Vilmos és Lázár Pál voltak. Ekkor már Dunavarsány iskola körzetéhez, igazgatóságához tartozott az I. es II. sz. iskola.
A párt és állami felettesek követeléseinek eleget téve szükség tantermekben, kezdetleges felszereléssel a volt Piróth "kastélyban", növekvő létszámmal folyt a tanítás. Ebben az időben a 8. osztály Dunavarsányba ment a II. félévet befejezni, hogy a tanulók szakoktatásban részesüljenek a pályaválasztás előtt.

1954. szeptember 1-től önálló lett az iskola, saját igazgatóval "Általános Miami II. sz. Iskola részben osztott" néven, az I. sz. iskola 1-4. osztállya a tanyán megmaradt.
1956-ban a Pest megyei Tanács iskolaépítést szavazott meg Délegyházán. Az Árpád út 53. sz. alatt három darab 500 négyszögöles telken megkezdődött a kéttantermes, tanítói lakással kibővített épület alapozása és építése. A szülők óriási társadalmi munkát végeztek, amelyért megyei kitüntetést kapott a Szülői Munkaközösség.
1956. október 20-án átadták az új iskolát és a nevelői lakást sok műszaki hibával, amit az októberi események miatt pótolni sem lehetett.
Felgyorsultak az események, a tanulók létszáma növekedett. A már építésekor is szűk iskola minden zugát ki kellett használni, hogy elférjünk. Így került sor 1958-61. között a Szabadság tér 2. sz. alatti kis iskola megvételére, iskolává alakítására A Szabadság tér 2. sz. alatti épületben először két, majd hozzáépítéssel három tanterem működött alsós osztályokkal. Az Árpád utcai iskolában a felső osztályok, még részben osztottak voltak.
1971-ben bővült a nagy iskola három teremmel és egy nagy előcsarnokkal, tanárival.
1975-ben tornaszoba és terembővítés készült a Szabadság tér 2. sz. alatti épületnél. Ennek az építésében Lakatos Józsi bácsi brigádja ezüstérmet kapott társadalmi munkájáért. A névsort egy üvegben feljegyezve, az alapban helyezték el. Abban az időben az iskola szertárai gazdagon bővültek, testnevelési szertára első a járásban. Tanulmányi és sport versenyeken vettek részt Veszeli Imre vezetésével, előkelő helyezéssel.
Biológiából Feith Gabi, irodalomból Tomanáné, matematikából, csillagászatból Nagy Erzsébet járási helyezéseket hozott tanulóival.
Az első képesítés nélküli nevelő 1959-ben került az iskolához.
A tanulók száma is szépen nőtt, 1954-1980. között a legmagasabb létszám 250 fölé emelkedett. Az 1-8. összevont osztályból 1980-ra 10 osztályos iskola lett párhuzamos osztályokkal, kabinettel.
Az 1980-81-es tanévet új igazgató indította. A község létszámának gyarapodása maga után vonta, hogy kicsi lett az iskola, új szárnyat kellett építeni. A fenntartó segítő hozzájárulásával 1991-ben örömmel vették birtokba a tanulók és az alsós kollégák az új épületrészt.
Teltek az évek és a község elöljárói úgy döntöttek, hogy a testi nevelés hatékonysága, mozgásigény kielégítése, a falu lakosai szabadidejének kulturált kihasználtsága érdekében építenek egy sportcsarnokot. A döntést gyors építkezés követte és az épület 1993-ban átadásra került, ami a régióban egyedülálló volt. Azóta gyermekzajtól hangos reggeltől estig a terem, szívesen jönnek a gyermekek mozogni. Esténként a felnőttek veszik birtokukba a csarnokot.
1994. őszétől elkezdődött egy új folyamat, amikor a tantestület tagjainak beiskolázása, szakosodásának megindítása után a tantermek felszerelésének modernizálására kerülhetett sor. Minden terembe színes tévé, videó lejátszó került, sőt bővíthettük hangosító berendezésünket, vehettünk CD-lejátszót, néhány magnót és diavetítőt is.
Sor kerülhetett néhány terem berendezésének cseréjére, bővítésére is, a tanári szoba, a gazdasági iroda felszereltségének javítására, gépesítésére (számítógépek, fax, telefonközpont, kaputelefon stb.). A gyermekek 1997. szeptemberében vehették birtokba az új, kényelmes ebédlőt a kiszolgáló helyiségekkel együtt, amit a volt szolgálati lakásból alakítottak ki.
1998-ben ismét új modern létesítménnyel gazdagodott az iskola, kialakítottunk egy tíz géppel működő számítógépes tantermet, ahol tanulóink a korral haladva sajátíthatják el a számítógép kezelésének alapjait.

Azt, hogy a Hunyadi János Általános iskola jelenlegi állapotára fejlődhetett, eszközökkel jól felszerelt, és szakképzett pedagógusok nevelik a jövő nemzedékét, a tantestület illetve a fenntartó mellett köszönhető az intézmény vezetőinek, akik előrelátóan végezték a munkájukkal irányították, vezették, koordinálták az oktató-nevelőmunkát.

ők voltak:

 • Csizmazia Lászlóné
 • Kohán József
 • Mekler László
 • Őrsi Lajosné
 • Géczi Elemér
 • Havaldáné Meyer Emíila

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.