Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Kbt. szerint létrejött szerződések

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

Koncessziós szerződés egységes szerkezetben (ivóvíz-, csatorna)

Hőszolgáltatási szerződések és a hozzájuk kapcsolódó bérleti szerződések (zip)

Közétkeztetésről szóló szerződés