Délegyháza

Önkormányzat

Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

Köztisztasági feladatok

Feladatai különösen: közterületek kézi és gépi takarítása, hó-eltakarítás, síkosság mentesítés, illegális hulladéklerakások megszüntetése, települési hulladékszállítás és ártalmatlanítás, lomtalanítási akciók lebonyolítása, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, köztéri berendezések felújítása, karbantartása, a község zöldterületeinek fenntartása, virágosítás. A tevékenységeket Délegyháza Község Önkormányzat Községgondnoksága, előre beütemezett terv, vagy az aktuális igények alapján végzi, míg a község hulladékgazdálkodási feladatait az A.S.A. Magyarország Kft. végzi az Önkormányzattal 2005-ben kötött szerződés alapján.

Temetkezés

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2006. (V.19.) rendeletét. A köztemető üzemeltetési feladataival kapcsolatos teendőket az Elohim Kegyeleti Szolgálat Kft. (2351 Alsónémedi, Nap u. 2.) látja el. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Képviselő-testület állapítja meg.

Szociális Intézmények

A családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatást, és a házi segítségnyújtási teendőket Dunavarsány Önkormányzatával kötött szerződés alapján a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el.

2336 Dunavarsány, Árpád u. 13.

Telefon: 0624-483-352

Víz- szennyvízszolgáltatás

Koncessziós szerződés keretében a térség terültén a DTV Zrt. Látja el ezen feladatokat.

2336 Dunavarsány, Hrsz: 36/17

Telefon: 06 24 483-128

Állandó ügyelet: 06 24 483-116

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az illetékes népegészségügyi szerv ad felvilágosítást.

 

 

Orvosi Rendelő

2337 Délegyháza, Rákóczi út 8.

 

Piroska Patika

2337 Délegyháza, Rákóczi út 8.

Nyitvatartási idő: minden munkanap 12,30-14-30-ig

 

Könyvtár

2337 Délegyháza, Szabadság tér 4. elérhetőség: 30 696-6589

Nyitvatartási idő: Hétfő: 10-16

Kedd: 10-12 Iskola, 12-18

Szerda: 9-17

Csütörtök: 10-12 iskola, 12-17

Péntek: 9-15, 15- színjátszó

 

 

Feladat megnevezése Feladat leírása
Családi Napközi Gyeremekfelügyelet 1,5 éves kortól 3 éves korig
Kölcsey Művelődési Ház Kulturális programok szervezése, lebonyolítása
Szociális Étkeztetés Rászorulók étkezési hozzájárulása
Civil Szervezetek Támogatás nyújtása
Lakáshoz jutási támogatás 2009. évig nyújtott támogatás

 

 

<- Vissza

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.