Délegyháza

Önkormányzat

Idegenforgalmi adó rendelet egységes szerkezetben 2003

DÉLEGYHÁZA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő - Testülete

1/2005 (I. 27) rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló,

23/2004. (XII. 15.) rendelettel módosított

21/2003 (XII. 23.) rendelete módosításáról

 

 

Délegyháza  Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  a helyi adók köréből a bevezetett  idegenforgalmi  szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1.§.

A rendelet hatálya

 

Délegyháza  község teljes közigazgatási területe.

 

 

2.§.

Adókötelezettség, az adó alanya

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki  nem állandó lakosként  az önkormányzat illetékességi  területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

 

3.§.

Az adó alapja


Az adó alapja  a megkezdett vendégéjszaka

 

 

4.§.1, 2

Az  adó mértéke

 

Személyenként és vendégéjszakánként:   314 .-Ft

 

 

5.§.

Az adó beszedésére kötelezett

 

1./ Kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülő telepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeletető,

2./ A szerevezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,

3./ A fizető vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosító szerv,

4./  Az 1-3 pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén a helyiség bérbevevőjétől( használójától ) az egész bérleti, használati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be.

5./  A beszedésre kötelezett akkor is tartozik megfizetni az idegenforgalmi adót, ha a beszedést elmulasztotta.

 

 

6.§.

Adómentesség

 

Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

1./ A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény   31. §-ában foglaltak személy.

2./ Egyéb mentességet az önkormányzat nem állapít meg a helyi rendeletében.

 

 

7.§.

Egyéb rendelkezések

 

1./ Ezen helyi rendelet kihirdetésével  lép életbe, rendelkezéseit  2004. január 1-től kell alkalmazni.

2./ Ezen helyi rendelet életbe lépésével hatályát veszti az önkormányzat e tárgyban hozott  19/1995.(XII.5.)  és 21/2000.(XII.4.)  számú rendelettel módosított   1991.évi 3. számú rendelete.

3./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Délegyháza, 2003. december 18.

 

B u l y á k i  Antal

polgármester

B á n f a l v i   Sándorné

jegyző

 

 

Kihirdetve: Délegyháza, 2003.. december ……

 

B á n f a l v i  Sándorné

jegyző

 

 


1. Módosította, a 23/2004 (XII. 15.) rendelet, hatályba lépett: 2004. december 15-én

2. Módosította, a 23/2004 (XII. 15.) rendelet, hatályba lépett: 2004. december 15-én

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.