Délegyháza

Önkormányzat

Álláspályázat - Pénzügyi előadó IV

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal                         

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
pénzügyi előadó IV.

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi nyilvántartások, analitikák elkészítése, valamint egyéb, munkáltató által meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.,

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

-         2  –

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         összeférhetetlenségi nyilatkozat

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elfogadásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/8 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2999-1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó IV.. [MB1] 

§         Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. . [MB2] 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző csak a benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Községi Hirdetőtáblák - 2011. március 19.

§         Délegyháza Község honlapja - 2011. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.