Délegyháza

Önkormányzat

Álláspályázat - Óvoda- és családi napközi vezető

Délegyháza Község Önkormányzata  

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Napköziotthonos Óvoda
óvoda - és családi napközi vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2011.08.01.-2016.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatási intézmények (Napsugár Óvoda, Családi Napközi) működtetésével, képviseletével felmerülő feladatok ellátása, szakmai munka irányítása, az intézmények törvényes működésének biztosítása, munkáltatói jogkör gyakorlása mindkét intézmény alkalmazottainak vonatkozásában.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közalkalmazotti Cafeteria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Közoktatási törvény 17-18. §-a szerinti szakirányú felsőfokú végzettség, meglévő, vagy megkezdett intézményvezetői szakképzettség, pedagógus szakvizsga, vagy ezzel egyenértékű szakképzettség a közoktatási törvény 128.§.(8)bek. szerint,
 • szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a közoktatási intézményben   közalkalmazotti jogviszonyban áll

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, Családi Napközi működtetője szakképesítés,
 • óvodavezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • végzettséget igazoló oklevél másolatok
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséről
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41.§. szerinti összeférhetetlenség
 • orvosi alkalmassági vizsgálathoz történő hozzájáruló nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 23.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5064-1/2011 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 8-as szoba.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a munkáltató csak a benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A vezetői megbízás határozott időtartamra szól, 4 hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2011. május 31.
 • Délegyháza Község Honlapja - 2011. május 23.
 • Községi Hirdetőtáblák - 2011. május 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.