Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.02. határozatok

A 2011.05.02. KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

176/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Szilveszter Lajos és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

177/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./ A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye 

2./  Kitüntetési rendelet(ek) módosítása

3./  CSÖSZ Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadása

4./ Dunavarsány – Délegyháza összekötő út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás felhívásának módosítása.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

178/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban e tárgyban hozott határozatát visszavonja, és eldönti, hogy rendezni kívánja a tulajdonában lévő, Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, 3 983 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi, Délegyháza 1335/10 hrsz-ú, 6 106  m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanjai, valamint Molnár Galina 1/1 arányú tulajdonába lévő, Délegyháza 1335/20 hrsz-ú, 725 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanok telekhatárát jelen határozat elválaszthatatlan részét képező változási vázrajz alapján az alábbiak szerint:
1. Délegyháza 1337/1 hrsz-ú ingatlan területe 3 983 m2 – ről 2705 m2 - re csökken,

2. Délegyháza 1335/10 hrsz-ú ingatlan területe 6 106 m2 – ről 5950 m2 - re csökken, valamint

3. Délegyháza 1335/20 hrsz-ú ingatlan területe 725 m2 – ről 2159 m2 – re nő.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Molnár Galina ajánlatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok  1434 m2 térmértékű területcsökkenésével járó telekhatár-rendezés ellenértékeként Molnár Galina ingatlantulajdonos 9 000 000 Ft+Áfa vételárat fizet meg a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatár-rendezéshez szükséges változási vázrajz elkészítése és a kialakuló telekhatár kitűzése földmérői díjazásának kifizetését magára vállalja a kialkudott kedvező szerződési feltételekre tekintettel.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző                                                                                         

  

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……../2011. (……...) önkormányzati rendelete

      a „Délegyháza Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím és oklevél adományozásának rendjéről szóló 11/2009. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 20/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……../2011.(……….) önkormányzati rendelete

      a „Délegyházáért” kitüntető oklevél adományozásának rendjéről szóló 17/1998.(VIII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 21/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

  

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…../2011. (…….) önkormányzati rendelete

a „Kimagasló Közösségi Munkáért” Oklevél adományozásának rendjéről

szóló 29/2010. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 22/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 


179/2011. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete eldönti, hogy a Ráckevei Kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjainak közreműködésével megalkotott — 2011-2014. időszakra vonatkozó — Kistérségi Kulturális Stratégiát elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel:

Rendezvények közé javasoljuk felvenni: a Délegyházi Pünkösdi Királyválasztás és Lovas Felvonulás, Délegyházi Napok Tökfesztivál, Szüreti Fesztivál.  A helyi látnivalók közé javasoljuk felvenni a Délegyházi tavakat. A szálláshelyek közé javasolja felvenni Naturista Oázis Kemping, és Tavirózsa Kemping mellé a többi szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyeket Vénusz Kemping, Üdülőház, Tó-Parti Camping, Tókert Kemping, Tavirózsa Üdülőház, Nomád Kemping, Napsugárház Kemping. A civil szervezetek közé javasoljuk felvenni a Délegyházi civil szervezeteket, valamint kérjük a Délegyházi Hírek szerkesztőjét módosítani Derzsi Katalinra.

Felhatalmazza a Munkaszervezetet, hogy az önkormányzatok által tett adatpontosításokat a Stratégián átvezesse. 

Felelős: Szabó József, elnök

Határidő: azonnal

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

180/2011. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunavarsány – Délegyháza út felújítása” tárgyú projekt megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint módosítja:


1. Az ajánlattételi felhívás II. szakasz II.3.) pontjában foglalt időpontok tekintetében:

A kezdés időpontját 2011. június 20. helyett 2011. június 27. napjában állapítja meg.

A befejezés időpontját 2011. július 31. helyett 2011. július 28. napjában állapítja meg.

Az időtartam így 42 napról 31 napra módosul.


2. Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.3) pontjában foglalt dokumentáció beszerzésének határideje 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul.

3. Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.4) pontjában foglalt ajánlattéli határidő 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul

4. Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.7) pontjában foglalt ajánlatok felbontásának ideje 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

 

<- Vissza 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.