Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.24. határozatok

A 2011.05.24. KT ülés határozatai:

 


Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

227/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István, és Jakus Lászlóné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

228/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./ Egészségház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

2./ Tavirózsa Kemping Kft. strand ügye

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

229/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egészségház tetőterének hasznosítása” tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül a Brickimpex Építő és Szolgáltató Kft ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a pályázat tárgyát képező tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzéséről és annak feltételeiről szóló szerződést készítse elő a soron következő testületi ülésére oly módon, hogy határozza meg a tető szerkezetkész elkészítésének idejét, azzal a kikötéssel, hogy ha a szerződésben meghatározott időpontra nem szerzi meg a használatbavételi engedélyt, akkor a vételár jogcíme átalánykártérítésre változik.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Polgármester, jegyző 


 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

230/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2011.(V.24.) számú határozatát kiegészíti oly módon, hogy a szerződés térjen ki a hangszigetelésre, és a bontásból származó, újra hasznosítható anyagok felhasználására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

231/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Kemping Kft. strandlétesítési kérelmével kapcsolatosan az alábbiakat határozza el:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete végleges tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. a Tavirózsa Kemping (1326 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan), valamint a 1327, 1328, 1329 hrsz-ún ingatlanok előtti partszakaszon (az önkormányzat tulajdonában álló, 1317/46 hrsz-ú, „tó” megjelölésű ingatlanból kialakult parti növekményen) jogszerűen természetes fürdőhelyet (strandot) üzemeltessen, az alábbi feltételekkel:


1.    A Tavirózsa Kemping Kft. a Tavirózsa Kemping (1326. hrsz), valamint a 1327, 1328, 1329 hrsz-ún ingatlanok előtti partszakaszon saját kockázatára létesíthet beruházásokat, azok megtérítésére nem tarthat igényt, akkor sem, ha a Tavirózsa Kempingre kötött bérleti szerződés annak lejárta előtt bármely okból megszűnne.

2.    A Tavirózsa Kemping Kft. részére adott fenti hozzájárulás a Tavirózsa Kemping ingatlanra kötött bérleti szerződés időtartamára, tehát legkésőbb 2015. április 30-ig érvényes, azzal a kikötéssel, hogy ha a bérleti szerződés ezen időpont előtt megszűnik, illetőleg a társaság felszámolás vagy végelszámolás alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik, a jelen hozzájárulás hatályát veszti. 

3.    A strand (természetes fürdőhely) üzemeltetésével kapcsolatos teljes felelősség, beleértve a strand működéséhez jogszabályban előírt hatósági engedélyek beszerzését is, a Tavirózsa Kemping Kft-t terheli.

4.    Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2008 (IV.03.) Korm. rendeletben foglalt jogait és kötelezettségeit a fenti terület tekintetében átruházza a Tavirózsa Kemping Kft-re, mint üzemeltetőre, a hozzájárulás időtartamára.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. a fürdőhely biztonságának biztosítása érdekében a strandként (fürdőhelyként) működő területet annak határain lekeríthesse. Határidő azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.