Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.17. jegyzőkönyv (2.)

11./ Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata – előadó: dr. Riebl Antal  


Németh Ferenc a közbeszerzési tanácsadó részérők ismerteti a beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság döntését és a határozati javaslatot.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

207/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

1. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az Épkomplex Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

2. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Halastó Camping Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.  

3. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a T-Invest ’91 Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

4. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Szeged Beton Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

5. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Vortex Építő Építőipari és Generálkivitelező Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

6. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója – a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.  

7. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Kinamé Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

8. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az Adeptus-H Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

9. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a V-DBK Fővállalkozói Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e), f), g) és h) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  
10. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az AKL Építő Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  

11. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Szemper Plusz Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  

12. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 92. § c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

Határidő: Azonnal 

Felelős: Képviselő-testület

 

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

208/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése tárgyában új közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. Az új eljárás a Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, melyre a lefolytatott eredménytelen közbeszerzési eljárás – a Kbt. 88. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján nem érintett – valamennyi ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld.

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület 

 

12./ Délegyházi Napok Szervező Bizottság beszámolója– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság elnökének.

 

Jakus Lászlóné elmondja, hogy a falunapok előkészületi munkáival jól haladunk, a fellépők 99 %-a már megvan, azonban még pontosítások szükségesek, mielőtt a meghívok, és a plakátok miatt a programot nyomdába küldenénk. A műsorra tervezett összeg 1.000.000.-Ft., ebből idáig: bruttó 1.193.750.-Ft. Várhatóan Takács Nikolász lép fel, ami ugyan költséges, de valószínű, hogy sok látogatót is vonz. A tereprendezés megindult, a sitt szállítás folyamatos.

 

dr. Riebl Antal javasolja, hogy ez a Falunap legyen alkalom arra, hogy a civil szerveztek bevonásával aláírásgyűjtést kezdeményeznek annak érdekében, hogy a tavak eliszaposodásának megállítása érdekében és a szükséges jogszabályváltozás elérése érdekében. 2011. augusztus 20-ig szeretnék a szükséges aláírásokat összegyűjteni. Kéri a képviselők támogatását, és szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

209/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyházi Falunapok rendezvénysorozat felhasználva aláírásgyűjtés szervez a délegyházi tavak eliszaposodásának megakadályozásra, oly módon, hogy a jogalkotók figyelmét felhívja a törvényi anomáliákra. Az aláírásgyűjtés vége 2011. augusztus 20. napja.

Határidő: 2011. június 17– 2011. augusztus 20. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

13./ Tájékoztató az önkormányzat új honlapjáról – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az Oktatási – Kulturális és Sportbizottság elnökének.

 

Jakus Lászlóné elmondja, hogy Délegyháza Község hivatalos honlapja megújul. A régi honlapszerkesztővel megszűnt a szerződés, az új megbízott Tóth Sándor. Az új honlap várható indulásának időpontja 2011. május 18. mely sokkal több és bővebb információval várja a látogatókat. Az új honlap arculatáról véleményeket kértünk a képviselő- testülettől, valamint Délegyháza Civil szervezeteitől, akik szintén megelégedésüket fejezték ki. Reméljük, mindenki igényét kielégíti az elkövetkezendő időkben megújult honlapunk.

 

Takácsné Váloczi Tünde megjegyzése az, hogy a civil szervezetek menüpont alatt legyen átjárható a honlap a civil szervezet honlapjára, valamint a délegyházi szolgáltatók térítés ellenében jelenhessenek meg a honlapon.

 

dr. Molnár Zsuzsanna kérése az, hogy a honlap csak akkor induljon, ha a közérdekű adatok felkerülnek rá.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

210/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a községnek Tóth Sándor által készített új honlapját Délegyházához méltónak találja, és eldönti, hogy az új honlap 2011. május 18-án, de legkorábban akkor veszi át a Boltos József által készített korábbi honlap szerepét, ha a jogszabály által kötelezően előírt közérdekű adatok feltöltésre kerülnek.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület

 

 

14./ Beszámoló a jegyzői gyámhatóság 2010. évi tevékenységéről– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti a beszámolót, majd kéri a képviselők szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

211/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyháza Község Önkormányzatának Jegyző Gyámhatóságának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

15./ Óvodavezetői pályázat kiírása – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, miszerint, Czanik Lászlóné óvodavezető óvodavezetői megbízása 2011. július 31. napján lejár. Az óvodavezetői – és családi napközi vezetői feladatok 2011. augusztus 1. napjától kezdődő ellátására pályázat kiírása történik a következő, jogszabály szerinti 5 éves, határozott időtartamra vonatkozóan, melynek kapcsán az óvodavezető feladatkörébe tartozna a CSANA vezetésének ellátása is.

 

dr. Molnár Zsuzsanna jelzi, hogy a pályázati kiírást a jogszabályi feltételeknek megfelelően pontosították, és belekerült a Családi Napközi vezetői feladatainak ellátása is.

 

Szilveszter Lajos alpolgármester 16,30-kor elhagyta a termet.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:


212/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Napsugár Óvoda valamint a Családi Napközi vezetői feladatainak (magasabb vezető) ellátására pályázatot ír ki határozott, 5 éves időtartamra 2011.08.01 –2016. július 31. napjáig szólóan, a jegyző által tett kiegészítésekkel. A beérkezett pályázatok elbírálása a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, valamint az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság előzetes szakmai véleményének figyelembevételével történik.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, személyügyi ea. 

 

 

16./ A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye – határozat módosítása– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, miszerint Délegyháza Község Önkormányzat 2011. május 2. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén arról határozott, hogy rendezni kívánja a tulajdonában lévő, Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, 3 983 m2 térmértékű. kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi, Délegyháza 1335/10 hrsz-ú, 6 106  m2 térmértékű. kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanjai, valamint Molnár Galina 1/1 arányú tulajdonába lévő, Délegyháza 1335/20 hrsz-ú, 725 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanok telekhatárát

A változási vázrajz alapján megvalósuló telekhatár-rendezés során az önkormányzat mindösszesen 1 434 m2 területet értékesít Molnár Galina ajánlatában szereplő 9 000 000 Ft+ÁFA vételár ellenértékeként. Az előszerződés készítésekor Molnár Galina jelezte Önkormányzatunknak, hogy a vételárat nem ő, hanem az érdekeltségi körébe tartozó PROKER Kft. tartozik megfizetni, mely által az érintett ingatlanon az ő és a Kft. közös tulajdona jönne létre. Ennek megfelelően a Testület korábbi határozatának módosítása szükséges.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

213/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban e tárgyban hozott határozatát módosítja az alábbiak szerint:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendezni kívánja a tulajdonában lévő, Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, 3 983 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi, Délegyháza 1335/10 hrsz-ú, 6 106  m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanjai, valamint Molnár Galina 1/1 arányú tulajdonába lévő, Délegyháza 1335/20 hrsz-ú, 725 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanok telekhatárát jelen határozat elválaszthatatlan részét képező vázrajz alapján az alábbiak szerint:

- Délegyháza 1337/1 hrsz-ú ingatlan területe 3 983 m2 – ről 2 705 m2 - re csökken,

- Délegyháza 1335/10 hrsz-ú ingatlan területe 6 106 m2 – ről 5 950 m2 - re csökken, valamint

- Délegyháza 1335/20 hrsz-ú ingatlan területe 725 m2 – ről 2 159 m2 – re nő.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok 1434 m2 térmértékű területcsökkenésével járó telekhatár-rendezés ellenértékeként 9 000 000 Ft+Áfa vételárat kér Molnár Galina ingatlantulajdonostól. Molnár Galina ingatlantulajdonos akként nyilatkozott, hogy a vételárat az érdekeltségi körébe tartozó PROKER Kft. fizeti meg a szerződéskötést követő 30 napon belül, és ezáltal a Kft. részére engedményezi az ingatlanon történő arányos tulajdonjog -  bejegyzését.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

 


17./ Támogatási kérelmek – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a Kölcsey Kórus és a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Délegyházi Szervezete mellett a Csokréta Asszonyklub is kérelemmel fordult Délegyháza Község Önkormányzatához, melyben támogatást kérnek a Délegyházi Napokon történő fellépésükkel, és általuk végzendő feladatok teljesítésével kapcsolatos terveik finanszírozásához. Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete legfeljebb 40.000,- Ft összegű támogatást tesz lehetővé, melyből 20.000,- Ft-ot folyósítunk a kérelmezett célhoz kapcsolódóan, 20.000,- FT-ot a 2011. év második felében. Tekintettel arra, hogy a Csokréta Asszonyklub nem bejegyzett szervezet, a támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy az elszámoláshoz a számlát az Önkormányzat nevére kötelesek kérni. A Pénzügyi Bizottság az elhangzott módon javasolja támogatásukat. A másik két szervezetnek is 40-40 ezer forint támogatást javasolnak az előterjesztéssel egyezően.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

214/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Délegyházi Szervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

215/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Kölcsey Kórust, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy mivel a Kölcsey Kórus nem bejegyzett szervezet, az elszámoláshoz a számlát Délegyháza Község Önkormányzata nevére kell kérniük.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

216/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Csokréta Asszonyklubot, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy mivel a Csokréta Asszonyklub nem bejegyzett szervezet, az elszámoláshoz a számlát Délegyháza Község Önkormányzata nevére kell kérniük. A támogatás 2 egyenlő részletben kerül kifizetésre, 20.000,- Ft a Délegyházi Napokhoz kapcsolódóan, 20.000,- Ft a 2011. év második felében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

18./ Varga Evelin – közvilágítás ügye – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal Varga Evelin Délegyháza Sóderos u. 2/a szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Délegyháza Község Önkormányzatához, hogy a Sóderos u. 2/a szám elé lévő villanyoszlopra közvilágítási lámpa kerüljön elhelyezésre. Délegyháza Község Önkormányzata 2011.évi költségvetésben község és városgazdálkodás szakfeladat egyéb szolgáltatás sorában lámpatest felszerelésére és kiépítésére elkülönített nettó 150.000.-Ft-ot.(3 db lámpatest ebből 1 db felhasználva Anna utcába) Délegyháza Polgármesteri Hivatalának jegyzője és településüzemeltetési előadója a Sóderos utcában helyszíni szemlét tartott ahol, megállapításra került, hogy kérelmező indokai jogosak, mert az utcában nincsen közvilágítási lámpatest.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az indítványt.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

217/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Evelin délegyházi lakos kérelemét, és a Sóderos u.2/a. szám előtti közterületen 1 db Altra 36W-os lámpa meglévő oszlopra történő minifer lámpakaron történő bővítését határozza el.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri hivatalát, fenti közvilágítási lámpa felszerelésének Kisduna- Vill Kft.-től történő megrendelésére. Délegyháza Község Önkormányzata 2011.évi költségvetésben község és városgazdálkodás szakfeladat egyéb szolgáltatás sorában lámpatest felszerelésére és kiépítésére elkülönített nettó 150.000.-Ft-ból elkülöníti a szükséges 48.600.-Ft + ÁFA = Összesen 60.750.-Ft összeget.

Határidő: 2011.május 17.

Felelős: Képviselő- testület

 


dr. Riebl Antal megköszöni a munkát és a nyílt ülést bezárja.

 

k.m.f.

 

dr. Riebl Antal

polgármester

 

dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző

 

Jakus Lászlóné

hitelesítő képviselő

 

Tóth Mihályné

hitelesítő képviselő

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.