Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.17. jegyzőkönyv (3.)

Tisztelt  Polgármester úr,

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt jelen lévők !

 

 

Legutóbbi megkeresésükben (2011.május 11-én ) megküldték a Veres Béla által összeállított anyagot  azzal, hogy kérik  arra a reagálásomat.

 

Mint volt társulati, majd Elszámoló bizottsági elnök úgy érzem, hogy mellébeszélés történik Veres Béla úr részéről folyamatosan. Fél igazságok  untalan ismétlése, a teljes körű anyag elhallgatása, és  mondom ezt azzal együtt, hogy az álcázásként mellékelt írásos anyag olyan „ jól dokumentált” anyagnak néz ki, de hiba van a kréta körül.

 

Az üdülőterület csatornázásának kezdeteit, a megalapozó döntéseket számtalanszor elmondtam, Bulyáki polgármester úr is többször kitért rá, Veres Bélának már a könyökén kellene, hogy kijöjjön, mégis felvetődnek újabb és újabb kérdések ebből az időszakból.

 

Az irat halmazban olvasom, hogy csak a beruházás befejezése után lett létrehozva  a két bizottság. Természetesen, mivel ez a projekt beintegrálódott a hat települési csatorna beruházásba, - ahol természetesen működött a két bizottság délegyházi tagokkal.

 

A havi 2.400.-Ft-on felüli 345.-Ft  is újdonságként hat Veres úrra, ami sajnálatos dolog, mert jegyzőkönyvezett üléseinken részletesen tárgyaltuk, hogy a befolyó összeg elegendő-e a működési költségre, vagy sem. Konkrét számítások készültek, - természetesen Veres úr is  érvelt ebben a témában  is. A beszedés módjait és részleteit  készen  kapta a társulat  az előkészítő önkormányzattól.

 

Az Ellenőrző bizottság ( ha ugyan bizottságként működött, jegyzőkönyvet, számozott határozatot ebben az anyagban sem láttam 2007.október közepétől )  nem törekszik MEGOLDANI  a társulat ügyeit, úgy néz ki, az a fontos, hogy probléma legyen!

Mire gondolok ezzel kapcsolatban?

  • az elszámolás elindításakor folyamatos egyeztetés történt  a társberuházó önkormányzat, a kivitelező, a műszaki ellenőr, a társulat között. Ugye nem felejtette el senki, hogy elejével Bulyáki Antal is részt vett a rendezésben, Szűcs József kivitelező visszajáróként tárgyalt mindenkivel.
  • Egyeztetés, helyszíni bejárás  történt Veres Béla bevonásával a műszaki ügyekben, sőt ha jól emlékszem volt, ami pótlásra is került.
  • Szűcs József nyilatkozott, hogy bár a maga részéről  elvégzettnek tekinti a munkadíjért megállapítottakat, de  a Schaffer-féle rákötést, - ha megfelelő nyomvonal rendelkezésre áll- elvégzi.

Valami elromlott ebben az egészben, talán a folyamatos feljelentgetések, a tárgyalás nem megfelelő hangneme, amely  minden becsületes és önérzetes ember számára  valószínűleg sértőnek tűnne.

Az is érthetetlennek tűnik, hogy a társulat részéről azon kesereg Veres Béla, - idézem:

„Tekintettel arra, hogy a Társulatnak nemcsak elnöke nincs,nincs megbízott pénzügyi szakembere sem,jogi képviseleti lehetőséggel nem rendelkezik, az egyetlen félmunkaidős alkalmazott  rövidke munkaidejét pedig már hosszabb ideje a közműfejlesztési hozzájárulások zűrzavaros ügyeinek „rendezése” köti le, magamra utaltan végeztem vizsgálatot  és a következőket állapítottam meg:”

S itt következik a mindenhez értő Veres Béla megállapítása, a baj ott van, hogy a Fundamenta befizetés egy része nem került átutalásra.

 

Megkérdőjelezem  ezt a 2010.július 12-i megvilágosodást, mert ezt Veres Béla 2007. októbere elején tudta, amikor  az én elnökségem alatt kiderült, hogy kb. 5-6 ember befizetésének egy részének átutalása elmaradt.

Ács Ágnes akkori ügyintéző tárgyalt a bankkal, a Fundamentával, s a megoldást is ismertette a vezetéssel, ezeket a szerződéseket  módosítani kell, a határidejét kitolni s így nem ér senkit kár. Érdemes a létszámot megjegyezni, 5-6 fő.

 

Sajnálatos, hogy a megoldásra nem volt vevő, sőt az ésszerű rendezés helyett az észnélküli  károkozáson ténykedett  az akkori önkormányzati  vezetés, sőt maga Veres Béla is.

 

A biztosítékként lekötött 35 millió felszabadítása mellett szavaztak, - amiből az átmeneti rendezéseket kellett volna megoldani, sőt betetőzésként 2008.év végétől (kb. novemberétől) egyszerűen nem utalták tovább a Fundamenta felé a tagok befizetéseit.

Erre a minden hónapban készített pontos kimutatás, az ügyintéző a figyelmet felhívta, de  az átutalást megtagadták, s ezzel kárt okoztak a tagnak,a társulatnak és önkormányzatnak is.

Minden héten  hétfőn reggel megbeszélést tartottak, amelyen mások mellett Veres Béla is részt vett.

Itt mutatta be az ügyintéző a táblázatot, itt állapították meg, hogy most mennyit nem utalnak tovább.

Nem tudom elképzelni, hogy Veres Béla mindeközben folyamatosan aludt, s csak 2010.július 12-én kelt levele írásakor ébredt fel/rá, hogy  -  idézem:

 

„A fentieken túlmenően még súlyosabb az a gyakorlat,miszerint a Társulat korábban rendszertelenül, utóbb pedig már éves nagyságrendben folyamatosan nem utalja tovább a havi törlesztő befizetéseket a Fundamenta felé azért, hogy legyen pénz a folyószámlán a munkabérre!!??,(negyed évente pedig azért,mert a Raiffeisen bank kamatkiegyenlítésre leemelte a pénzt). A befizetők számláinak lejárati ideje pedig irreálisan kitolódik és a futamidő után már elvész az állami támogatás és a kamat is.”

 

A súlyos törvénysértések mellett  a tagok pénzeinek eltapsolása is megtörtént.

Mint tudjuk, nem utalták tovább a tagok befizetéseit, pedig Veres Béla beadványából idézem:

„Persze illik tudni,mindig arra van pénz, még a kevésből is, amire akarjuk,ha azt fontosnak tartjuk.”

 

Veres úr ezek szerint  nem volt fontos a tagok érdeke,a társulat érdeke, de ezek szerint fontos volt Lenzsér Zoltán részére a havi 60.000.-Ft költségtérítés megítélése és kifizetése.

A közmeghallgatáson elhangzott irattár  rendbetétele horribilis pénzért?

Ki kapott még a tagi befizetésekből, bármilyen összeget is  Veres úr? Mendemondák keringenek egyéb tiszteletdíjakról, összegekről is.

 

Milyen alapon támad bárki is úgy, hogy a fején olvad a vaj?

Ostorozza  a vélt, vagy valós  törvénysértéseket, holott maga ezek létrehozásában tevőlegesen részt vesz.

 

Szeretném a törvényi alátámasztását kérni Veres Bélától, Lenzsér Zoltántól, milyen alapon történt a szerződés módosítása? Milyen alapon írta alá a társulat nevében az elnök azt a szerződés módosítást, amelyhez  felhatalmazása nem volt, súlyosan sérti a tagság, a társulat érdekeit. Milyen döntést hozott az Elszámoló bizottság (vagy nem is volt ?  ), az  Ellenőrző bizottság a szerződés módosítás előterjesztésekor? Ismertették-e a 160/1995.(XII.26.) Korm. Rendelet  17-19. §-ait , amely szakaszok a viziközmű- társulat megszűnésére vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmazza, s amely nem jelzi, hogy  előnytelen szerződésmódosítást engedélyez az elszámolás bejelentését követően.

 

Milyen alapon tagadták meg a befizető tagok pénzeinek tovább utalását?

Milyen lépéseket tettek a felmerült problémák megoldására ( kiengedték a biztosítékot, hogy nagyobb legyen a káosz)???

 

Ha már meg is fizették az „elnök úr”  munkáját, ki kérte számon mit és hogyan végzett, ki igazolta le a költségtérítést?

 

Veres Béla  leminősítette a munkáját, felhívására nem készített átadást, felsorolt ügyek elintézetlenül maradtak,- akkor talán  az Ellenőrző Bizottság összehívását  és intézkedését is kérhette volna nem Veres úr, hogy ne legyen alaptalan kifizetés, mert ezek szerint besegített az eltapsolásban.

 

Nem akar-e önfeljelentést tenni Veres Béla  mint Ellenőrző bizottsági tag, e minőségében végzett  ténykedéséért, vagy Lenzsér Zoltán mint Elszámoló bizottsági elnök a károkozásáért, törvénysértésekért?

 

Summázott véleményem  és javaslat6om a csatorna társulat ügyeinek  KAVARGATÁSA  kapcsán, mivel a jelenleg zajló az  nem  intézés, intézkedés, - az alábbi:

 

Veres Béla tisztázza a vele szemben felmerült súlyos törvénysértéseket, a beosztásával kapcsolatos megtévesztést, amit folyamatosa tesz, hiszen ő egy személyben nem bizottság.

Állapítson meg erre a testület  határidőt.

Amíg nem tisztázza magát, az önkormányzat állapítsa meg álláspontját a társulattal  kapcsolatban.

 

A társulat felé az lenne a javaslatom, hogy kezdjék az Alapszabály szerint, összehívni  a közgyűlést, tisztségviselőket választani és folytatni az elszámolást.

Talán akkor elképzelhető, hogy  egyszer nem sokára biztosítékokat lehet létrehozni a tartozások  megfizetésére, és az önkormányzat számára is egyáltalán kiszámítható lesz a kezesség valamennyi körülménye.

 

Természetesen a súlyos gondok jelen vannak,  de az alapok tisztázása  az elsődleges. Itt olyan mértékben  a zűr fenntartásán és gerjesztésén volt a hangsúly, ami semmit nem fog előre vinni vagy megoldani.

Közben lehet újabb bevételeket keresni, amit már előzőleg leírtam,  s ami eddig nem érdekelte Veres Béla urat sem, csak egy bizonyos ügyre volt ráhangolva.

 

     Amíg nem a megoldás keresése lesz mindenki részéről  a fő célkitűzés,  addig   nem a     példamutató, a  teljes közművesítettség által szerzett öröm lesz a délegyháziak jutalma, hanem a szégyenkezés ezért, ami itt folyik, mert ez már tényleg felháborító.

Köszönöm a figyelmüket, s a segítségemet az önkormányzat részére természetesen felajánlom.

 

 

Áporka, 2011. május 17.

 

 

Tisztelettel:

Bánfalvi Sándorné

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.