Délegyháza

Önkormányzat

2011.07.26. jegyzőkönyv és határozatok - 2011.07.26. nyílt KT ülés határozatai

Tartalomjegyzék

 

A 2011. július 26-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

288/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Bednárik László és Jakus Lászlónéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

289/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy az Iskola igazgatói pályázat kiírása című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

290/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./Járási székhely ügye – Kiskunlacháza megkeresése

2./Dr. Pataki Natasa állatmenhely céljából történő terület kijelölési kérelme

3./Balázs Gyula kérelme

4./Az augusztus 20-i ünnepi rendezvény szervezésével kapcsolatos ügyek

5./Pályázat kiírása közétkeztetésre (az óvoda felújítása idejére)

6./Óvoda beruházás finanszírozása

7./Egyéb településfejlesztési és településüzemeltetési ügyek

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

                              

291/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogydr. Pataki Natasa állatmenhely céljából történő terület kijelölési kérelmét nem támogatja, figyelemmel arra, hogy a szükséges hatósági előírások Önkormányzati szinten nem biztosítottak, egyben kezdeményezi, hogy a Csepel-Szigeti Önkormányzatok Társulásánál folyamatban lévő állatmenhely kialakítását szorgalmazza, és támogassa annak társulási költségvetésbe való beemelését a következő költségvetési évben.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

292/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Balázs Gyula kérelmének helyt ad, és az Agni-jóga foglalkozások idején, használhat hősugárzókat oly módon, hogy azért külön díjazást nem kell fizetnie. A terem bérleti díja az általános: 2.000.-Ft/óra bérleti díj.

Határidő:azonnal

 Felelős:Polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

293/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Napsugár Óvoda tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, és új, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

294/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Napsugár Óvoda felújítási munkálatai idejére, tehát hozzávetőlegesen a 2011. szeptember 1- 2011. december 15. közötti időszakra a közétkeztetés biztosítására pályázatot ír ki.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

.

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

295/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Napsugár Óvoda felújítási munkálatainak finanszírozásához megkeresi az MFBMagyar Fejlesztési Bankot, hogy ajánlatot kérjen a finanszírozáshoz.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

296/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Ráckevei Rendőrkapitányság Dunavarsányi kirendeltségét támogatja, és használatra átad egy Epson AcuLaser M1200 mono típusú lasernyomtatót, amelynek ára 15.700.- Ft +Áfa

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

297/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyháza 669/19-23 hrsz-ú ingatlanok alatt húzódó csatorna és vízvezeték kiváltásának kivitelezési munkálataihoz hozzájárul és az ehhez szükséges anyagi forrást az első eladott ingatlan árából fedezi, valamint megbízza Szilveszter Lajos alpolgármestert a kivitelezési munkák felügyeletével és koordinálásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

298/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyháza 669/19-23 hrsz-ú ingatlanok értékesítési irányárát 6.000,- Ft + áfa /m2 árban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

299/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyháza 307/1 hrsz-ú ingatlanból kialakuló ingatlan értékesítési irányárát 8.000.- forint+ áfa /m2 árban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

300/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a DélegyháziNapköziotthonos Óvoda Alapítvány tulajdonába került1800/45,48,49,52,55,57-60,91,92 hrsz-ú ingatlanok értékesítési árát bruttó 3.000,-Ft/m2 árban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.