Délegyháza

Önkormányzat

2011.07.26. jegyzőkönyv és határozatok - 2011.07.26. zárt ülés nyilvános határozatai

Tartalomjegyzék

 

 

A 2011. július 26-i zárt KT ülés nyilvános határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

301/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Bednárik László és Jakus Lászlónéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

302/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülés napirendi pontjának megtárgyalását a sürgősségi indítványokat elfogadta az alábbiak szerint:

1./Óvodavezetői pályázat

2./ Iskola igazgatói pályázat kiírása

3./Közbeszerzési Bíráló Bizottság új tagjának megválasztása

4./ Ingatlanok vételára

5./ Szociális ügyek

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

303/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a benyújtott pályázati anyag és a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, valamint az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság előzetes szakmai véleményének áttanulmányozását követően akként dönt, hogy a Napsugár Óvoda valamint a Családi Napközi vezetői feladatainak  (magasabb vezető) ellátásával Czanik Lászlóné (…………………….) jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógust bízza meg határozott, 5 éves időtartamra 2011.08.01 - 2016.július 31. napjáig bezárólag. Illetményét a Kjt. szerinti  besorolás alapján, a jelenleg hatályos mértékű vezetői pótlék alkalmazásával állapítja meg. 

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester,  személyügyi ea.

 

 

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

305/2011.(VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hunyadi János Általános Iskola igazgatói feladatainak (magasabb vezető) ellátására pályázatot ír ki határozott időtartamra 2011.10.01 - 2017. július 15. napjáig terjedő időszakra. A beérkezett pályázatok elbírálása a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, valamint az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság előzetes szakmai véleményének figyelembevételével történik.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, személyügyi ea.

 

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

306/2011.(VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság korábban megválasztott tagjai mellé új tagnak dr. Csobolyó Esztert, mint közbeszerzési-jogi szakértelemmel rendelkező tagot választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

308/2011.(VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy ………………. szám alatti lakos részére 50.000.-forint kamatmentes kölcsönt biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

309/2011.(VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy ………………….. szám alatti lakos részére 15.000.- forint temetési segélyt biztosít, …………………..

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testülete

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.