Délegyháza

Önkormányzat

A községházáról jelentjük

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete július folyamán két alkalommal ülésezett.  A 2011. július 14-i rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az ülés első napirendi pontjaként a 946 hrsz-ú (a II. és III. tó közötti földnyelv) telekalakítási ügyét tárgyalta a Képviselő-testület, melynek során döntés született arról, hogy az ingatlanon – az átminősítést követően – négy építési telek kerül kialakításra, melyek vételára 15.000,- Ft/m2 + Áfa összegben került meghatározásra. A telekalakítás sem az „Ibolya-játszóteret”, sem az utat nem érinti, tehát a gyalogos és kerékpáros forgalom továbbra is zavartalan lesz.

 

Ezt követően az Óvoda komplex fejlesztésének kivitelezési munkái tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás bírálatáról döntött a Képviselő-testület, és ebben a második eljárásban – az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fedezetnek megfelelő ajánlatot tevő - nyertest hirdetett.

Harmadik napirendi pontként tájékoztatást kapott a Képviselő-testület a Víziközmű-hitel fedezetéül szolgáló önkormányzati hitel ügyintézésének állásáról, valamint az Óvoda beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról, továbbá az önkormányzat hitelállományáról. Ezt követően egy Óbudai telepi telekalakítási ügyet tárgyalt a Képviselő-testület, majd pedig Kocsis László úr település-rendezési szerződésmódosítása és a szerződés teljesítése, továbbá ingatlan-adományozásának és az általa kialakított utak önkormányzati tulajdonba adásának ügyét.

Ezt követően több rendelet módosítására is sor került. A közterület-használati, az ún. behajtási, a hulladékgazdálkodási, az állattartási és az avarégetésről szóló rendeletbe új rendelkezésként bekerült a közterület-felügyelő és a Polgármesteri Hivatal erre a jegyző által felhatalmazott ügyintézőjének általános szabályok szerinti helyszíni bírságolási lehetősége, tettenérés esetére. A közterület-használati rendeletben szabályozásra került a plakátok kihelyezése és eltávolítása is.

Döntés született a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 35.000,- Ft-tal történő támogatásáról is, a tűzoltó autóba beszerelhető tartály anyagköltségének és kivitelezési munkáinak támogatása céljából. Jóváhagyta a Képviselő-testület a Tavirózsa Kemping bérleti szerződésének bérlő terhére történő kiegészítését is.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 26-i ülését szintén a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az ülés kezdetén Dr. Répás József, Kiskunlacháza polgármestere ismertette Kiskunlacháza járási székhellyé történő kijelölésével kapcsolatos terveit, célkitűzéseit. Ezt követően Balázs Gyula terembérlettel kapcsolatos kérelmét tárgyalta a Képviselő-testület, majd az augusztus 20-i ünnepi rendezvény szervezésével kapcsolatos kérdések szerepeltek a napirenden.

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület arról a nem várt fejleményről, miszerint az Óvoda komplex fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a szerződéskötés napjának reggelén visszalépett a szerződéskötéstől. Ezen sajnálatos körülmény miatt a Képviselő-testület új közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntött, amely miatt a kivitelezési munkák megkezdésére szeptembernél előbb biztosan nem kerülhet sor, így a legrosszabb esetben a beruházás megvalósítása is veszélybe kerülhet a támogatási szerződésben rögzített szűkös határidők miatt.

Döntés született az Óvoda felújítása – bővítése idejére a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról is, valamint hozzájárult a Képviselő-testület ahhoz, hogy az Óvoda beruházás finanszírozásához esetlegesen még szükséges hitelre ajánlatot kérjen az Önkormányzat az MFB-től.

A Képviselő-testület a Rendőrséget támogatva elhatározta, hogy – kérésüknek megfelelően – egy lézernyomtatót részükre használatba ad. Utolsó napirendi pontként az Önkormányzat tulajdonában álló és értékesítésre szánt telkek egy részének értékesítési irányárát határozta meg a Képviselő-testület, mely szerint a Liget utcában lévő öt telek irányára 6.000,- Ft + Áfa/m2, míg a Vákuumgépház melletti Gizella telepi ingatlan irányára 8.000,- Ft + Áfa/m2. A Kocsis úr által adományozott, a Nyírfa és a Zöldrét utca között elhelyezkedő telkek vételára bruttó 3.000,- Ft/m2.

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött az óvodavezetői és Családi Napközi vezetői pályázat elbírálásáról. Az óvodavezetői és családi napközi vezetői feladatokat az elkövetkezendő 5 évben ismét Czanik Lászlóné látja el. Sajnálattal értesültünk róla, hogy Havaldáné Meyer Emília lemondott az iskolaigazgatói megbízásáról. A Képviselő-testület pályázatot írt ki az iskolaigazgatói feladatok ellátására, mely a község honlapján, hirdetőin, és a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (https://kozigallas.gov.hu) is megtekinthető. A pályázattal kapcsolatos hosszadalmas jogszabályi határidők megtartása miatt a pályázat betöltéséig tartó átmeneti időszakra a Képviselő-testület ideiglenesen Molnár Antalnét bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával, az új tanév beindításával.

A Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án zárt ülést tartott, majd 2011. augusztus 3-án nyilvános ülésen arról döntött, hogy elfogadja a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát a Víziközmű Társulat hitelére kiterjedően kizárólag a Raiffeisen Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességéből eredő közel 20 millió forint összegű fizetési kötelezettségére fedezetet nyújtó hitelfelvételre. Ugyanezen az ülésen ismét tárgyalni kellett az Óvoda komplex fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás ügyét, melynek során a korábban már ismertetett szűkös határidők miatt úgy határozott a Képviselő-testület, hogy a második helyezett ajánlattevővel szerződést köt a kivitelezési munkálatokra.

E sorok írása közben érkezett a hír, hogy a második helyezett vállalkozó sem kívánja megkötni az építési szerződést önkormányzatunkkal. Indokolása szerint erőforrásait időközben más projekt megvalósítására összpontosította, s így ajánlatában foglaltakat nem tudja teljesíteni. Az említett körülmények miatt valószínűleg új pályázatot kell kiírni, s így az egész bővítés több hónapos késést szenved. Bár nem önkormányzatunk hibájából történik a csúszás, a felmerülő kényelmetlenségek miatt valamennyi érintett szíves elnézését kérjük.

Mindezek miatt az óvoda nem tervez semmilyen különleges intézkedést, így a korábbi évekhez hasonlóan történik a legkisebbek beszoktatása, illetve a nagyobbak is a rendes körülményeknek megfelelően járhatnak oviba. Az évkezdettel kapcsolatban 2011. augusztus 25-én (csütörtökön) 17 órától szülői értekezlet lesz, melyre minden érintettet szeretettel várunk.

Az ülések jegyzőkönyvei, és az ülésen alkotott rendeletek  e honlapon, valamint a Könyvtárban olvashatók.

 

dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.