Délegyháza

Önkormányzat

Helyi buszjáratok indulnak Gallára és a Kertvárosba

Délegyháza Község Önkormányzata 2011. augusztus 16-án Képviselő-testületi ülést tartott, melyen számos fontos döntés született. Legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal azt a döntés övezi, mely szerint Önkormányzatunk buszjáratokat indít a Galla-tanyára illetve a Kertvárosba. Néhány szóban összefoglaljuk  az eseményeket:

1.napirend: Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusztus 16-i rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartotta. Az ülés első napirendi pontjaként a közoktatási intézmények beszámolóit tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület, döntött az Iskola órakeretének, valamint a maximális osztálylétszámok átlépésének jóváhagyásáról.

2-3. napirend: Második napirendi pontként az Üdülő sétányra 2 fekvőrendőr kihelyezését határozta el a Képviselő-testület, majd egy telek-kiegészítés céljából történő ingatlanrész-értékesítést hagyott jóvá.

4-5-6. napirend: Döntés született a víziállásokról (stégekről) szóló rendelet módosításáról, melsby módosítás következtében szűkült a tilalommal érintett tavak és partszakaszok köre. Ezt követően egy építési tilalom elrendelése iránti kérelmet tárgyalt és utasított el a Képviselő-testület, majd a lakosok kérését messzemenően figyelembe véve akként határozott, hogy a Ciklámen utcai partszakaszt nem kívánja telek-kiegészítés céljából értékesíteni.

7. napirend: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Délegyházi Testépítő Sportegyesületet is 40.000,- Ft összegű támogatásban részesíti 2011. évre.

8. napirend: A Képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány – Délegyháza összekötő út felújításáról szóló beszámolót, a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján.

9. napirend:A Képviselő-testület elhatározta, hogy kísérleti jelleggel 4 hónapra, tehát a 2011. szeptember 1. – 2011. december 31. közötti időszakban hétköznapokon naponta délelőtt 3 és délután is 3 járatot indít a Galla tanyára, míg 1-1 járatot a Kertvárosba (üdülő területre). A pontos menetrend rövidesen elkészül, és az Önkormányzat honlapján olvasható lesz.

10. napirend: A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Postához tartozó területet parkosítani szeretné kertész szakemberek bevonásával, melyről a tárgyalásokat tovább folytatja a Magyar Posta Zrt-vel.

11. napirend: Jakus Lászlóné képviselő, az Oktatási – Kulturális - Sport Bizottság elnöke ismertette az Augusztus 20-i ünnepi rendezvény programját és az előkészületeket.

12. napirend: A Képviselő-testület tudomásul vette a Délegyházi Napokról készített beszámolót.

13. napirend: Tekintettel arra, hogy az Óvoda felújítása idejére a közétkeztetési feladatok ellátására kiírt pályázatra egyetlen pályázat sem érkezett be, az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének minősített cég visszalépését követően a második helyezett ajánlattevő sem kötötte meg az Óvoda felújítására - bővítésére vonatkozó szerződést, így a Képviselő-testület az ajánlati biztosítékok szigorításával új közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött, a támogató szervezettel való sikeres támogatási szerződés-módosításhoz kötött feltétellel (mely a megvalósítási határidők meghosszabbítására vonatkozik), és az eljárás lefolytatásával feltételekhez kötötten ismét a Gress-Ing Kft-t bízta meg.

14 – 15. napirend: Döntés született az iparűzési adóról szóló rendelet törvényi változások miatti módosításáról, valamint a 2011. évi költségvetési rendelet 3. módosításáról.

16 - 17. napirend: A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat likviditási tervét, majd döntés született a D5Holding Kft-vel az V. tóra kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról. Ezt követően a Liget utcai közmű-áthelyezések ügyét, majd pedig egy telekalakítási ügyet tárgyalt a Képviselő-testület, illetőleg meghallgatta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.