Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.03.jegyzőkönyv és határozatok - 2011.08.03. nyílt KT ülés határozatai

Tartalomjegyzék

 

 

A 2011. augusztus 3-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

314/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

315/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

316/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a 293/2011. (VII.26.) számú határozatát visszavonja, és a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetett T-Invest ’91 Kft. visszalépése okán - a szerződéskötéstől való elállását követően - a második helyezett ajánlattevővel, a Halastó Camping Kft-vel kíván szerződést kötni, a szerződéskötésre felkéri a polgármestert. E döntés az M&F Szervezési, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. állásfoglalásán is alapul.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

317/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat tartozása után a Raiffeisen Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettsége rendezése érdekében, a társulati hitel kiváltása céljából 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű hitelt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-től, maximum 5 éves futamidőre, a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. július 28-án kelt Kötelező Érvényű Finanszírozási Ajánlatában foglalt feltételek mellett, a feltételeket elfogadva.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét és Jegyzőjét a hitelszerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.