Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.03.jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 03. napján 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket. Megállapítja ,hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, mivel minden  képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

314/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontokat.

dr. Riebl Antal a napirendi pontokat szavazásra teszi fel.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

315/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás – dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal tájékoztatást ad arról, hogy Molnár Pál úrral áttekintették a közbeszerzési pályázat anyagát, és arra jutottak, hogy a közbeszerzés akkor nem sérül, ha a Halastó Camping Kft-vel kötnek szerződést  a Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyában. Tájékoztatást ad még arról is, hogy beszélt a Halastó Camping Kft. ügyvezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy beszélnie kell a műszaki ellenőrével, hogy a pályázatban foglalt határidőket tartani tudják-e. A következő nap visszahívják, ha velük nincs probléma, akkor a tervezett szerint szerződést kell velük kötni. Itt a vállalási összeg 102 millió forint, ami jelentősen több az előzőhöz képest.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

316/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a 293/2011. (VII.26.) számú határozatát visszavonja, és a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetett T-Invest ’91 Kft. visszalépése okán - a szerződéskötéstől való elállását követően - a második helyezett ajánlattevővel, a Halastó Camping Kft-vel kíván szerződést kötni, a szerződéskötésre felkéri a polgármestert. E döntés az M&F Szervezési, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. állásfoglalásán is alapul.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata– dr. Riebl Antal

 

dr. Molnár Zsuzsanna ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy áprilisban ajánlatokat kértek be hitelfelvétellel kapcsolatosan az OTP és a Raiffeisen Bank Zrt-től. Az OTP nemleges választ adott, a Raiffeisen Banktól július 28-án kaptunk egy finanszírozási ajánlatot, melyben a 20 milliós hitelt megkapjuk maximum 5 éves futamidőre, azzal a feltétellel, hogy a Fundamentától érkező közel 13 millió forint kötelező előtörlesztés a hitelben., így a tényleges tartozás 6,5 millió forint lesz. A Raiffeisen Bank holnap küldi a szerződés tervezetet, melyet Lugosinénak is alá kell írnia. Ennek feltétele a határozati javaslat elfogadása, valamint a könyvvizsgálói vélemény csatolása, és ez után kerülhet sor a szerződéskötésre.

 

dr. Riebl Antal érdeklődik a kamat feltételekről, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

317/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat tartozása után a Raiffeisen Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettsége rendezése érdekében, a társulati hitel kiváltása céljából 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű hitelt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-től, maximum 5 éves futamidőre, a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. július 28-án kelt Kötelező Érvényű Finanszírozási Ajánlatában foglalt feltételek mellett, a feltételeket elfogadva.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét és Jegyzőjét a hitelszerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a rendkívüli nyílt  ülést bezárja.

 

k.m.f.

 

 

     dr. Riebl Antal                                                                  dr. Molnár Zsuzsanna

       polgármester                                                                        jegyző

 

                                    Görbe István                                                                        Tóth Mihályné

                                  hitelesítő képviselő                                                        hitelesítő képviselő

 


 

 

A 2011. augusztus 3-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

314/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

315/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

316/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a 293/2011. (VII.26.) számú határozatát visszavonja, és a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetett T-Invest ’91 Kft. visszalépése okán - a szerződéskötéstől való elállását követően - a második helyezett ajánlattevővel, a Halastó Camping Kft-vel kíván szerződést kötni, a szerződéskötésre felkéri a polgármestert. E döntés az M&F Szervezési, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. állásfoglalásán is alapul.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

317/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat tartozása után a Raiffeisen Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettsége rendezése érdekében, a társulati hitel kiváltása céljából 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű hitelt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-től, maximum 5 éves futamidőre, a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. július 28-án kelt Kötelező Érvényű Finanszírozási Ajánlatában foglalt feltételek mellett, a feltételeket elfogadva.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét és Jegyzőjét a hitelszerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.