Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.11.jegyzőkönyv és határozatok - 2011.08.11. nyílt KT ülés határozatai

Tartalomjegyzék

 

 

A 2011. augusztus 11-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

318/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

319/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását az alábbiak szerint:

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

320/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy Derzsi Katalinnak a Kölcsey Művelődési Házzal fennálló művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyát 2011. október 31. napjáig meghosszabbítja. A további alkalmazási feltétel a sikeres nyelvvizsga letétele.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző, személyügyi előadó

 

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.