Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.11.jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 11. napján 16.45 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, Bednárik László képviselő távol.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Bednárik László képviselő hiányzik. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

318/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pont. Megkérdezi Derzsi Katalint, hogy hozzájárul-e a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához, mert amennyiben nem, abban az esetben zárt ülést kell elrendelnie.

Derzsi Katalin jegyzőkönyvbe nyilatkozza, hogy hozzájárul a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

319/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását az alábbiak szerint:

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza – dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal elmondja, az előzményeket, miszerint a Kölcsey Művelődési Házban dolgozó Derzsi Katalin határozott idejű szerződése 2011. augusztus 15-én lejárna, mert nem tett eleget az alkalmazási feltételben megjelölt nyelvvizsga megszerzésének. Derzsi Katalin azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy közalkalmazotti szerződését hosszabbítása meg a nyelvvizsga megszerzéséig, mivel a nyelvvizsga időpontja 2011. szeptember 10. napja.

 

Derzsi Katalin elmondja, hogy eredmény október 10. napján lesz.

 

dr. Riebl Antal megfogalmazza a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

320/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy Derzsi Katalinnak a Kölcsey Művelődési Házzal fennálló művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyát 2011. október 31. napjáig meghosszabbítja. A további alkalmazási feltétel a sikeres nyelvvizsga letétele.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző, személyügyi előadó

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a rendkívüli  nyílt ülést bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

     dr. Riebl Antal                                                                dr. Molnár Zsuzsanna

       polgármester                                                                  jegyző távollétében

 

                                                                                             Varju Miklósné

                                                                                adóigazgatási és személyügyi

                                                                                                     előadó

 

                                    Jakus Lászlóné                                                                Tóth Mihályné

                                  hitelesítő képviselő                                                        hitelesítő képviselő

 


 

 

A 2011. augusztus 11-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

318/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

319/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását az alábbiak szerint:

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

320/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy Derzsi Katalinnak a Kölcsey Művelődési Házzal fennálló művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyát 2011. október 31. napjáig meghosszabbítja. A további alkalmazási feltétel a sikeres nyelvvizsga letétele.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző, személyügyi előadó

 

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.