Délegyháza

Önkormányzat

Áprilisi testületi ülés

 

                                                                       M E G H Í V Ó

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2012. április 23. (hétfő) napján 16:30 órára összehívom.

Képviselő-testület Szociális - Egészségügyi Bizottságának rendes ülését

2012. április 17. (kedd) 15:00 órára,

Képviselő-testület Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottságának és Oktatási – Kulturális - Sport Bizottságának rendes összevont ülését 2012. április 19. (csütörtök) 17:00 órára

összehívjuk a testületi ülési és a bizottsági elnökök által meghatározott napirendekkel

 

 

Figyelem!

Meghívóban szereplő napirendi előterjesztések és dokumentumok kizárólag elektronikus levél (email) formájában kerülnek megküldésre. Képviselő-testület és bizottságainak ülésein a tanácsteremben elektronikus prezentáció (laptop, kivetítő) segíti a napirendek tárgyalását és a döntések (határozat, rendelet) meghozatalát.    

 

Helye:

Polgármesteri Hivatal (Tanácsterem)

 

 

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Nyílt ülés tervezett napirendi pontjai:

 

1./          A 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása

                A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság Elnöke, Jegyző

Meghívott: Könyvvizsgáló

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 09:00) felelőse: Szecsei Imréné

 

2./          Belső ellenőri tájékoztató a 2011. évi ellenőri jelentések alapján

                Előadó: Jegyző

                Meghívott: Belső ellenőr

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2011.04.12. 16:00) felelőse: Szecsei Imréné

 

3./          Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről – intézkedési-likviditási terv elfogadása

Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke, Jegyző

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.23. 10:00) felelőse: Dóra Aladárné

 

4./          Brickimpex Kft. Egészségházzal kapcsolatos kérelme

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke,

                Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

5./          Vételi ajánlat a 030/16 hrsz-ú ingatlanra

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

6./          A 0114/87 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási ügye

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

7./          Víziállás létesítési kérelem

Előadó: Polgármester

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

8./          A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. partlekerítési kérelme

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: Jakab István

 

9./          A 286/4 és a 993 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

10./       Az Árpád utca tulajdonviszonyainak rendezése

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Jakab István

 

11./       Gyalogos átkelőhely engedélyeztetésének ügye

                Közlekedési rend felülvizsgálata

                Előadó: Polgármester, Jegyző

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Tisza Gabriella

 

12./       Pályázat kiírása a közétkeztetési feladatok ellátására

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

                Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: Beke Vanda

 

13./       Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladási árának felülvizsgálata, pályázat kiírása a Naturista Oázis Kft. üzletrészének értékesítésére, ingatlanokkal kapcsolatos egyéb döntések

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

                Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.17. 12:00) felelőse: Jakab István

 

14./       A Taksony és Környéke Önkormányzati Szennyvíztársulás megszüntetésének ügye

                Előadó: Polgármester, Jegyző

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.12. 16:00) felelőse: Tisza Gabriella

 

15./       Támogatási kérelmek

                Előadó: polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: dr. Molnár Zsuzsanna

 

16./       A jelképekről szóló rendelet felülvizsgálata

                Előadó: polgármester, Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: dr. Molnár Zsuzsanna

 

17./       AGE Platform kezdeményezésének ügye

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

                Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: Beke Vanda

 

18./       Ivóvíz pályázat ügye

                Előadó: Polgármester, Jegyző

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: Tisza Gabriella

 

19./       Egyéb településfejlesztési és településüzemeltetési ügyek

                Előadó: Polgármester, Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal elektronikus (szkennelt) előterjesztésért (2012.04.23. 16:00) felelőse: Jakab István – Tisza Gabriella

 

 

Zárt ülés tervezett napirendje:

 

1./          Szociális ügyek

Előadó: Szociális - Egészségügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal előterjesztésért (2012.04.20. 12:00) felelőse: Szabó Judit

 

2./          Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztása

Előadó: Jegyző, Polgármester

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal előterjesztésért (2012.04.17. 16:00) felelőse: dr. Molnár Zsuzsanna

 

3./          Személyi ügyek

Előadó: Jegyző, Polgármester

Előterjesztés: írásbeli

Hivatal előterjesztésért (2012.04.16. 16:00) felelőse: Varju Miklósné – dr. Molnár Zsuzsanna

 

 

Meghívó - napirendi dokumentumok kiküldése (e-mail útján)

Felelős: Beke Vanda - dr. Molnár Zsuzsanna

 

Délegyháza, 2012. április 16.        

                                                                                                              dr. Riebl Antal

polgármester

 

Takácsné Váloczi Tünde

Pénzügyi - Fejlesztési – Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Jakus Lászlóné

Oktatási - Kulturális - Sport bizottság elnöke

 

Görbe István

Szociális – Egészségügyi Bizottság elnöke

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.