Délegyháza

Önkormányzat

Pályázat művelődésszervező munkakörre

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kölcsey Művelődési Központ

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Az intézményvezető GYES távolléte ideje –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Szabadság tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az éves munkaterv és egyeztetett programok szerint a rendezvények szervezésében és lebonyolításában közreműködés. • Az éves naptárban rögzített módon irodai és ügyeleti feladatok ellátása, információadás külső érdeklődők részére. • Az intézményben működő csoportok (szakkörök, klubok, tanfolyamok) tevékenységét felügyeli, segíti és a lehetőségekhez mérten teljesíti igényeiket. A csoportok adminisztrációs feladatainak ellátása • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése. Kapcsolattartás a ráckevei Tourinform Irodával a helyi szervezésű, de térségi érdeklődésre is számot tartó rendezvények reklámozása céljából. • A felmerülő igények szerint segíti a községben működő civil szervezetek munkáját. • Az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt tevékenységek, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátása. köteles ingyenesen ellátni a Délegyházi Hírek főszerkesztői feladatait (+ a hirdetési díjak beszedése, a nyomdával a kapcsolat tartása)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§        Főiskola, művelődésszervező,

§        hasonló munkakörben töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§        Magyar állampolgárság,

§        Cselekvőképesség,

§        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

§        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

§        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§        összeférhetetlenségi nyilatkozat

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

§        nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület a pályázatot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2012. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/8 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§        Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220-15/2012 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

§        Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a munkáltató csak a benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését követően a júniusi rendes ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:2012. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§        Községi Hirdetőtáblák - 2012. április 20.

§        Délegyháza Község Honlapja - 2012. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.