Délegyháza

Önkormányzat

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Délegyháza Község Önkormányzata
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Délegyháza Község Önkormányzata

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004 (V.21.) ESzCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) védőnői feladatok ellátása rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
  • PÁLYAKEZDŐT IS VÁRUNK! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)
  • Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/8 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1094-4/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
  • Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
SZOLGÁLATI LAKÁST BIZTOSÍTUNK!!!

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.