Délegyháza

Önkormányzat

Óvodai beiratkozás 2016

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

BEIRATKOZÁSA

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODÁBA

a következő időpontokban történik:

2016. május 3-4-5-én (kedd – szerda - csütörtök) 10.00 – 14.00 óráig

Pót-beiratkozás: 2016. május 19. (csütörtök) 10.00 – 14.00 óráig

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a.) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadaz óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, ez esetben kérjük a szülőket, hogy a beíratásra a szakértői véleményt is szíveskedjenek magukkal hozni.

Kérjük, a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A Napsugár Óvoda felvételi körzete:Délegyháza Község teljes közigazgatási területe

A beíratáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Kérjük a szülőket, hogy a fentieken túl a beíratásra hozzák magukkal:

·        a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·        a gyermek TAJ-kártyáját,

·        a gyermek oltási könyvét.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutástól - számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                                                                         

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.