Délegyháza

Önkormányzat

Pályázat pénzügyi előadó munkakör betöltésére

Délegyházi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Délegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű gazdasági vezetői munkakör betöltésé –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Házipénztár kezelés, könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, kintlévőség kezelés

Ellátandó feladatok: 1.sz. melléklet I. rész Pénzügyi Igazgatási feladatkör 16. sorszám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Házipénztár kezelés, könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, kintlévőség kezelés

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés,
 • államháztartási, önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 2011.évi CXCIX.törvény 5.mellékletében foglaltak szerint
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elfogadásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/6 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3514-6/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
 • Személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 2-es.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.