Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zsebi-Baba Családi Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Délegyháza Község Önkormányzata 

                     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsebi-Baba Családi Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                   

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 2.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezetői feladatainak ellátása, az intézmény irányítása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                        

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kft. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2703-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Családi bölcsőde intézményvezető.

 

vagy

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően, de legkésőbb a Kt. ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.