Délegyháza

Önkormányzat

Délegyházi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gazdálkodási előadó- gazdasági vezető munkakör betöltésére.

                                                                                                                       Délegyházi Polgármesteri Hivatal                                                                                                                 

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 

pályázatot hirdet

 

Gazdálkodási előadó- gazdasági vezető

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:      határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:                                  Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                   Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:            Gazdálkodási

 

Ellátandó feladatok:

 

Ellátja az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetését (gazdasági vezető). A gazdálkodási előadó munkakörben ellátja az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési, jogszabályokban előírt feladatait (2011.évi CXCV. Tv., 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Cafeteria Szabályzat az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Magyar állampolgárság,

 

•         Cselekvőképesség,

 

•         Büntetlen előélet,

 

•         Főiskola, a 29/2012. Korm.rendelet 1.sz. melléklete 19. pont szerint I. besorolási osztályra előírt képesítés: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; és a 368/2011.Korm. rendelet 12.§.-ban a gazdasági vezetőre előírt szakirányú képesítés: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) * gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

 

•         Vezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, regisztráció

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Felhasználói szintű ASP Gazdálkodási Szakrendszer, KGR, EBR42, ÖnegM rendszer,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerint

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem postai feladását igazoló szelvény/elektronikus kérelem esetén a visszaigazolás

 

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elfogadásáról

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 24/542-155/6 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton dr. Molnár Zsuzsanna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.