Délegyháza

Önkormányzat

Tájékoztatás a helyi adókról

Tájékoztatás a helyi adókról

 

A Képviselő-testület a 2022. október 26-i ülésén felülvizsgálta a helyi adókról szóló rendeleteit 2023. január 1-jei hatállyal. A változások több ponton is érintették az adórendeleteket.

Önkormányzatunk 2010-ben, 2011. január 1-jei hatállyal emelte meg utoljára egységesen az adómértékeket, azóta csak korrekciókat vezetett be az egyes adónemek adómértékei tekintetében, a 2017. január 1-jei hatállyal bevezetett települési adó mértéke pedig a telekadó mértékéhez igazodott. A 2020. és 2021. októberében elfogadott módosítások a veszélyhelyzeti szabályozás miatt nem léphettek hatályba, az adómértéket nem érintő rendelkezések kivételével (pl. építményadóról szóló rendeletnek a reklámhordozó adóra vonatkozó rendelkezései).

Az elmúlt 12 évet vizsgálva megállapítottuk, hogy az euro árfolyama 2010. év végéhez képest kerekítve 53%-ot emelkedett, mely ezzel azonos mértékű adómérték emelést indokolna. Ez Önkormányzatunk számára jelentős bevételt jelentene, ennek ellenére csak 20%-os és 30%-os emelésről döntött a Képviselő-testület az önkormányzati hatáskörben meghatározható adómértékek tekintetében, 20% az építményadó, és 30% a többi adónem tekintetében. Ez részben pótolná a már korábban 100%-ban kiesett gépjárműadó bevételt.

 

 

A 038, 041 és 043 hrsz-ú kivett csatorna, a 045 és 040 hrsz-ú közút, és a 044/7 hrsz-ú kivett strand és a hozzá kapcsolódó 044/80 és 044/81 hrsz-ú kivett bányató ingatlanok által körbehatárolt területen fekvő ingatlanok esetében 130,- Ft/m2/év adómérték bevezetéséről született döntés, tekintettel arra, hogy amennyiben ezek az ingatlanok a mezőgazdasági tevékenységen kívüli más célú hasznosítás által adókötelessé válnak a települési adóban, esetlegesen bekerülnek a telekadó hatálya alá, az innen kijáró nagy össztömegű járművek várhatóan olyan mértékben megterhelik a jelenleg sem nagy teherbírású önkormányzati közutakat, hogy azok helyreállítása, állapotának szinten tartása is, és különösen a felújítása jelentős összegű többletköltséget okoz majd éves szinten az Önkormányzatnak, mint a helyi közutak tekintetében az 1988. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései szerinti közútkezelőnek, melyhez szükséges forrást más módon nem tudja előteremteni.

 

 

A külön felsorolt adómérték alá nem tartozó külterületi ingatlanok esetén pedig az eddigi keleti - nyugati fekvés szerinti különbségtételt eltöröltük, és a keleti területekre vonatkozott adómérték 30%-os emelésnek megfelelő 13,- Ft/m2/év adómértéket határozta meg a Képviselő-testület mind a telekadó, mind a települési adó tekintetében.

 

 

Egyebekben a telekadó tekintetében a külterületi kedvezményes adómérték is megszüntetésre került, a tavalyi és az előtti évben már megvitatott indokok alapján, helyébe az általános 13,- Ft/m2/év adómérték lép. Ennek szükségességét a belső ellenőrünk is megerősítette.

 

 

A telekadó rendelet tekintetében az elmúlt, különösen a 2022. év tapasztalatai azt mutatják, hogy az adózók az adómentességre vonatkozó rendelkezéseket kiterjesztően próbálják értelmezni, így a rendeletben pontosítottuk a mentességre vonatkozó rendelkezéseket és így az adókikerülés érdekében 8000m2 nagyságban határoztuk meg a beépítéshez és a lakóházhoz/üdülőhöz kapcsolódó adómentes ingatlan maximumát. 

 

Az ingatlan-nyilvántartásban horgásztó és pihenő tó megnevezésű ingatlanokat a bányatóval azonos kategóriába soroltuk, és a nyugati területeken a bányászat mielőbbi befejezésnek ösztönzése érdekében ezeket az ingatlanokat (bányató, horgásztó, pihenő tó) 5,- Ft/m2 adómértékkel, míg a keleti területeken 10 Ft/m2 adómértékkel adóztatjuk a 13 Ft/m2 általános adómérték helyett a települési adó keretében.

 

 

Az adómértékek 2023. január 1-től az alábbiak szerint változnak:

 

 

1. Építményadó mértéke:

 

 

a)       0-50 m2 – ig 1.320,- Ft/ m2,

 

b)      51-75 m2 – ig 66.000,- Ft és az 50 m2-en felüli részre x 960,- Ft/ m2,

 

c)       76-100 m2 – ig 90.000,- Ft és a 75 m2-en felüli részre x 720,- Ft / m2,

 

d)      101-150 m2 – ig 108.000,- Ft és a 100 m2-en felüli részre x 600,- Ft/ m2,

 

e)       151 m2 fölött 138.000,- Ft és a 150 m2-en felüli részre x 480,- Ft/ m2 .

 

 

 

2. Telekadó mértéke:

 

 

a)      belterületi telek esetén 130,- Ft/m2/év,

 

b)      külterületi telek esetén 13,- Ft/ m2/év.

 

c)       a 038, 041 és 043 hrsz-ú kivett csatorna, a 045 és 040 hrsz-ú közút, és a 044/7 hrsz-ú kivett strand és a hozzá kapcsolódó 044/80 és 044/81 hrsz-ú kivett bányató ingatlanok által körbehatárolt területen fekvő külterületi telkek esetén a telekadó évi mértéke 130,- Ft/m2/év.

 

 

 

3. Települési adó mértéke:

 

 

a)       a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti bányató esetében, amennyiben a bányafelügyelet a bányató tekintetében a tájrendezés végrehajtásának és a bányászati tevékenységnek a befejezését véglegessé vált határozattal megállapította, illetőleg a tájrendezés elvégzését igazolta, a vízügyi és vízvédelmi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyt véglegessé vált határozattal kiadta, és az az ingatlan-nyilvántartásban is bányató megnevezéssel van nyilvántartva, valamint a horgásztó és pihenőtó esetén

 

aa)     a 150. számú Budapest – Kunszentmiklós – Tass - Kelebia vasútvonaltól keletre fekvő ingatlanok esetében 10,- Ft/m2/év,

 

ab)     a 150. számú Budapest – Kunszentmiklós – Tass – Kelebia vasútvonaltól nyugatra fekvő ingatlanok esetében 5,- Ft/m2/év;

 

b)      az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterület esetében 5,- Ft/m2/év;

 

c)       az a) és b) pontba nem tartozó, a 038, 041 és 043 hrsz-ú kivett csatorna, a 045 és 040 hrsz-ú közút, és a 044/7 hrsz-ú kivett strand és a hozzá kapcsolódó 044/80 és 044/81 hrsz-ú kivett bányató ingatlanok által körbehatárolt területen fekvő ingatlanok esetében 130,- Ft/m2/év;

 

d)      az a), b), és c) pontba nem tartozó ingatlanok esetében 13,- Ft/m2/év.

 

 

 

4. Idegenforgalmi adó mértéke:

 

 

személyenként és vendégéjszakánként 520,- Ft

 

 

 

 

Az építményadó, telekadó és települési adó tekintetében az adózóknak a változásokról a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell megküldeniük a bejelentést az adóhatóságnak az adat-bejelentési (bevallási) nyomtatványon. Kérjük Önöket, hogy ezen kötelezettségüknek határidőben, de legkésőbb 2023. január 15. napjáig szíveskedjenek eleget tenni, hogy a 2023. évi egyenlegközlők kiküldésénél a változásokat figyelembe tudjuk venni.

 

 

Ezúton is felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal minden adónem tekintetében, beadványaikat cégkapun (ügyfélkapun) keresztül e-papíron, vagy a Polgármesteri Hivatal KRID számára (503153145) történő beküldéssel küldhetik meg az adóhatóságnak. Az adóhatóság az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak az iratokat az ASP rendszerből hivatali kapun az adózók cégkapujára KRX boríték formátumban küldi meg a vonatkozó Kormányrendelet szerint, mely kicsomagolást követően tartalmazza a PDF formátumú iratot.

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

 

jegyző

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.