Délegyháza

Önkormányzat

FELHÍVÁS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK/PÓTTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA

FELHÍVÁS

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK/PÓTTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA

 

Délegyháza Helyi Választási Irodája a 2022. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok mellett, a jelenlegi tagság kiegészítése érdekében

szavazatszámláló bizottsági tagi/póttagi feladatokat vállaló, délegyházi állandó lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja.

 

A 2022. évben megválasztott tagoknak nem kell újra jelentkezniük, amennyiben a megbízatásuk nem szűnt meg (pl. lemondással).

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

 A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja

a)  a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f)   másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g)  a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

 

A Ve. 18.§ (2) bekezdése alapján nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b)  a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d)  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, valamint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy kivételével.

 

A Ve. 33. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2024. február 7-én 16.00 óráig kell eljuttatni levélben a Délegyházi Polgármesteri Hivatalnak címezve (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Délegyházi Polgármesteri Hivatal 2. irodájában lehet leadni.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a szavazatszámláló bizottsági feladatok a választás napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek, reggel 5 órától este 22-24 óráig, önkormányzati választás esetén tovább is, és a választást megelőző napon is lehetnek feladataik. 

A szavazatszámláló bizottság tagjait Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg a jelenleg megválasztott tagok mellé. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által szervezett, előzetesen meghirdetett időpontokban eskütételen és felkészítő oktatáson részt venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző, HVI vezető

Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.