Délegyháza

Önkormányzat

Törvényi változások az adózásban

Törvényi változások az adózásban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a helyi iparűzési adót és a gépjárműadót érintő rendelkezéseket is tartalmaz, mely 2021. január 1-jén lép hatályba.

Gépjárműadó:
A törvénymódosítás értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellátni. A  2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.
Ezt a rendelkezést a 2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én hatályos szabályok alapján eljárhat.

Iparűzési adó:
A törvénymódosítás szerint 2021. január 1-től megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó, és az építőipari tevékenységet az adott településen 180 napot meghaladóan végző vállalkozás esetén állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget megalapozó telephely jön létre.
További változás lesz, hogy 2021. január 1-től az iparűzési adóbevallást az adóalanyok nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani, elektronikus úton. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
 Az adót azonban továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanyok (vállalkozók) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt továbbra is benyújthatják papír alapon, ezt azonban közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.


Elektronikus ügyintézés

Ezúton is felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal minden adónem tekintetében, beadványaikat cégkapun (ügyfélkapun) keresztül epapíron, vagy a Polgármesteri Hivatal KRID számára (503153145) történő beküldéssel küldhetik meg az adóhatóságnak.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyháza Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat Védőnő- 2 fő munkakör betöltésére.

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Délegyháza Község Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

Védőnő- 2 fő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:      határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:                                        Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                        Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         PÁLYAKEZDŐT is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

•         magyar állampolgárság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

•         szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 29.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16:00 óráig beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Délegyháza Község honlapja - 2020. december 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Tájékoztatás

Szeretve Tisztelt Délegyházi Lakótársaim!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy tegnap és ma (24-én) a Napsugár Óvoda, a Vackor Bölcsőde és a Zsebi-Baba Családi Bölcsőde munkában lévő valamennyi dolgozóját érintően a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas tesztelést végeztek a központi szervek szakemberei. A vizsgálatok nyomán egy óvodai dolgozónál lett pozitív az értékelés.
Az Oktatási Hivatal fentiek miatt, 2020. november 24-től december 02-ig a Csigabiga és a Katica csoportokban rendkívüli szünetet rendelt el. A gyermekek ebben az időszakban nem járhatnak óvodába. Azokra a gyermekekre, akik az érintett csoportokban tegnap – azaz 2020. november 23-án, hétfőn - nem voltak óvodában ez a rendelkezés nem vonatkozik.
Az érintett csoportba járó gyermekek szülei a Járási Hivataltól fogják megkapni a fentiekről szóló határozatot.
Eddig is és a jövőben is nagy figyelmet fordítunk a higiénés szabályok betartására, a fertőtlenítésre a takarítására. Ennek keretében a két érintett óvodai termet a mai napon fertőtlenítjük. A fertőtlenítést a Dunavarsányi Városgazda Kft. munkatársai végzik.
Tisztelettel kérem, hogy a továbbiakban is tartsák be a központilag előírt járványügyi előírásokat.
Köszönöm figyelmüket, együttműködésüket és megértésüket.
 
Újra győzni fogunk!
 
Őszinte tisztelettel: Dr. Riebl Antal polgármester

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyháza Község Önkormányzata 2 fő védőnő munkakör betöltésére.

 

Délegyháza Község Önkormányzata

 

                       

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Délegyháza Község Önkormányzata

2 fő védőnő

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:            határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:                                 Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                 Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 8.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A 49/2004. (V.21.) EszCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 

•         Pályakezdőt is várunk! - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         magyar állampolgárság

 

•         büntetlen előélet

 

•         cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         szakmai önéletrajz

 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

 

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 06/24/542-155/6 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a jegyző és a polgármester személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. Fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

SZOLGÁLATI LAKÁS MEGOLDHATÓ!

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.