Délegyháza

Önkormányzat

Jövőre ismét járások

Hazánkban 2013. január 1-től ismét bevezetik a járási rendszert. A 168 kialakuló járásról és a kapcsolódó egyéb tudnivalókról itt olvasható több információ.

Ismételt tájékoztatás telekadóról

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Adózók!

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) módosítása során változott a telek fogalma is, melynek értelmében a telekadó tekintetében adóköteles az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet.

A termőföld - a Htv. 52.§ 17. pontja alapján - az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és művelési ággal nyilvántartott, a termőföldről szóló törvény szerint termőföldnek minősülő földterület.

A fentiek és a Nemzetgazdasági Minisztérium ez ügyben Önkormányzatunk részére kiadott állásfoglalása alapján tehát a telekadó tárgyi hatálya az ingatlan-nyilvántartási állapothoz kötődik. Ennek értelmében, ha a külterületi telek az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel nyilvántartott termőföldként van bejegyezve és tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, akkor mentességet élvez a telekadó fizetési kötelezettség alól. Amennyiben bármilyen más bejegyzés (pl. „kivett kavicsbánya”, „bányatelek”) található az ingatlan-nyilvántartásban, úgy telekadó fizetési kötelezettség terheli a telek tulajdonosát, vagy a telekhez tartozó vagyoni értékű jog jogosultját.

Önkormányzatunk is érzékelte a Htv. fent ismertetett módosításából adódó aránytalanságokat, melynek megoldása érdekében egyeztetést tartunk az érintett adózói kör bevonásával.

Amennyiben Önök úgy érzik, hogy a fent ismertetett új előírás Önökre is vonatkozik, úgy várjuk Önöket a 2012. augusztus 21. napján 16.00 órai kezdettel a Kölcsey Művelődési Központban tartandó egyeztetésre.

Egyebekben ismételten tájékoztatjuk Önöket a telekadó-mentesség 2012. január 1-jétől hatályos szabályairól az alábbiak szerint:

A Htv. 19.§-a szerint „Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.”

A korábbi szabályokhoz képest tehát az építési tilalom alatt álló teleknek nem az egész területe mentes az adó alól, hanem csak az 50%-a; a telken lévő építményhez tartozó telekrész már nem mentesül, csupán az építmény által lefedett terület; már nem élvez mentességet az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó védő (biztonsági) terület; valamint az erdő művelési ágú külterületi telek.

A telekadóról szóló 23/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendeletünk további mentességekkel bővítette a kört, mely alapján

a) adómentesség vehető igénybe a lakóház építésére alkalmas telek esetén, ha a tulajdonos csak egy telekkel rendelkezik, mely lakóház építésére alkalmas, valamint nyilatkozatában vállalja, hogy a lakóházat ezen a telken a szerzéstől/vásárlástól számított 4 éven belül megépíti, illetve ugyanezen nyilatkozatában vállalja, hogy a beépítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a telekadót a mentesítés időtartamára visszamenőlegesen pótlólag megfizeti. A mentességet az adózó előzetes kérelmére állapítja meg az adóhatóság.

b) a Htv. 19. §-ban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól a Htv. 52. §8. és 20. pontjában foglalt lakáshoz, üdülőhöz tartozó teljes telek, függetlenül annak nagyságától.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az adókötelezettségük tekintetében bárminemű változás áll be, szíveskedjenek arról az Önkormányzati Adóhatóságot tájékoztatni, arról bevallást tenni.

Délegyháza Község Önkormányzata

 

Köszönet az önkéntes tűzoltóknak!

 Sok kellemetlenséget és bosszúságot okozott az elmúlt hetekben a kishídnál vízbe dőlt fa. Számos bejelentés érkezett a csónakkal, kajakkal közlekedőktől, a horgászoktól emiatt. Tűzoltóink a hétvégén megoldották a gondot. Egy speciális gépjármű segítségével eltávolították a kellemetlenséget okozó akadályt.

A munkákról készült felvételek tanúskodnak minderről:

 

 

BEMUTATJUK ÚJ ÓVODÁNKAT

Délegyháza Község Önkormányzata 2012. június 14-én (csütörtökön) 17:30-kor megnyitja a felújított Napsugár Óvoda kapuit a Tisztelt Lakosok előtt.

 

Az érdeklődők a beruházással, illetve a jövőbeni működéssel kapcsolatos valamennyi kérdésükre - kötetlen beszélgetés keretében - választ kaphatnak Délegyháza jegyzőjétől, polgármesterétől, a generálkivitelezőtől, a tervezőtől, a műszaki ellenőrtől, a projektmenedzsertől és az óvoda igazgatójától.

A kérdések és a válaszok után az óvodavezető végigvezeti az érdeklődőket a felújított óvodán.  

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Riebl Antal polgármester

Délegyháza Község Önkormányzata

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.