Délegyháza

Önkormányzat

Sütőolaj és zsiradék gyűjtési pont tájékoztatás

 

Tisztelt Délegyházi Lakosok!

 

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzata a Biotrans Kft. segítségével folyamatos lakossági használt sütőolaj és zsiradék gyűjtési pontot létesített.

 

Helyszín:

 

Gombüzem udvara (2337 Délegyháza, Kossuth u. 68. 1178/1 hrsz.)

 

Gyűjtőedénybe való elhelyezés módja:

 

  1. Lezárt PET-palackban
  2. Zárt befőttes üvegben

 

Gyűjtés kezdete: 2021.04.12. (hétfő)

 

A sütőolajat, kókusz- vagy pálmazsírt a fent leírt módon

 

hétfőnként de. 7-10 óráig, illetve du. 14-18 óráig lehet hozni.

 

A nevezett hulladékok átvétele ingyenes!

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zsebi-Baba Családi Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Délegyháza Község Önkormányzata 

                     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsebi-Baba Családi Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                   

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 2.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezetői feladatainak ellátása, az intézmény irányítása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                        

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kft. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2703-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Családi bölcsőde intézményvezető.

 

vagy

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően, de legkésőbb a Kt. ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyházi Vackor Bölcsőde Bölcsődevezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

                            Délegyháza Község Önkormányzata                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Délegyházi Vackor Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető feladata a kisgyermek-nevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő, 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását, gondozását végző, valamint testi-lelki-szellemi fejlődését elősegítő költségvetési intézmény vezetése, irányítésa

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy ,

•      magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u . 8 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2704-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Bölcsőde intézményvezető.

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően dönt.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.