Akadálymentes változat

Délegyháza Község Önkormányzat ivóvízminőség-javító program

KEOP – 2009-1.3.0./09-11-2011-0001azonosító számú projekt

Délegyháza Község Önkormányzata az ivóvízben lévő arzéntartalom csökkentése céljából KEOP-1.3.0 kódszámú Ivóvízminőség Javítási Pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be 2010. január 22-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. A támogatói szerződés aláírását követően a kivitelezési feladatok 2012. július 23-án kezdődtek el, amelyek a terveknek megfelelőn 2013- július végéig tartanak.

Az Egészségügyi Világszervezet márciusi becslése szerint a fejlődő országokban valamennyi betegség nyolcvan százaléka és évente huszonötmillió idő előtti halál vezethető vissza a szennyezett vízre. Pedig ma már könnyedén megoldható a mikroorganizmusok és vírusok eltávolítása az ivóvizekből - igaz, nem olcsón. Egyes előrejelzések szerint, ha a Föld éghajlata a jelenlegihez hasonló ütemben változik, megeshet, hogy néhány évtized múlva egyes térségekben ivóvízért háborúznak majd.

A délegyházi projekt részletes leírása: A projekt közvetlen célja, az ivóvízminőség-javító beruházás megvalósítása, és azáltal a lakosság számára a jobb és egészségesebb környezeti feltételek megteremtése, - lakosság határidőre és a határértékeknek megfelelő ivóvízzel való ellátása. A projekt hosszútávú célja a jelenlegi hálózati veszteség magas értékének csökkentése, - a lakosság egészségi állapotának javulása. A projekt megvalósításának eredményeként a projektterület településein megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma 3 287 főre nő. A projektterület településein megfelelő minőségű vezetékes ivóvízzel ellátott lakosok aránya 100%-ra nő. A vízszolgáltatási rendellenességre vonatkozó lakossági bejelentések száma várhatóan 90%-al csökken. A projekt kapcsán felújításra kerül: 250 m3 meglévő tározó, 70 m2 meglévő üzemviteli épület. Az ivóvízminőség javító projekt kapcsán megépítésre kerül: - 1 db vízkezelő és nyomásfokozó (800 m3/d), 1 db vízkezelő gépház (90 m2), 2 db kezeltvíz tározó (200 m3), 1 db vasiszap ülepítő (32 m3), 1 db akna (6 m3) – 180 fm udvartéri vezetékek 180 fm, 400 m2 beton járda és belső út , 2000 fm ivóvízhálózatba betápláló vezeték kerül megépítésre. az 1. és 2. kút javításra kerül (378 fm). A projekt megvalósításának közvetlen célcsoportját Délegyháza község lakossága alkotja, akik folyamatosan igénybe veszik a község ivóvíz-ellátó rendszerét. Így ide tartoznak a háztartási fogyasztásra, valamint a zöldfelületek öntözésére ivóvizet felhasználó lakosok, a községben elérhető szociális szolgáltatásokat igénybe vevők. A célcsoport esetében (mindösszesen 3287 fő) kiemelt jelentősége van a projekt eredményeképpen javuló egészségi színvonalnak, a lakókörnyezet felértékelődésének. A projektjavaslat közvetett célcsoportjaiként határozhatóak meg az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi csoportok, amelyek esetében a projekt megvalósulása egyrészt lakókörnyezetük minőségének javulását, egészségi színvonalának javulását eredményezi, másrészt olyan környezetvédelmi, környezet-egészségügyi fejlesztésként értelmezhető, amely jelentős mértékben segíti a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek létrejöttét, megerősödését. A projekt lakossági elfogadása teljes a lakosok igénylik a projekt megvalósítását.

A Projekttagok bemutatkozása

Önkormányzat képviselői

Alapkőletétel

Közlemények

Projektzárás

www.delegyhaza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu