Akadálymentes változat

Délegyháza Község Önkormányzat ivóvízminőség-javító program

Projektzárás

Sikeresen befejeződött a Délegyháza Község Ivóvízminőség javítása

Délegyháza, 2013. december 16.- Dr. Riebl Antal Délegyháza polgármestere Délegyháza Község Ivóvízminőség javítása (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0001) című projektzáró ünnepségén elmondta, hogy az ünnepséget megelőzően lezajló átadás-átvételi folyamat sikeresen lezárult.

A polgármester beszámolt róla, hogy az Európai Uniós normák átvétele arra kötelezte egész Magyarországot és köztük értelemszerűen Délegyházát is, hogy 10 mikro-gramm/liter érték alá szorítsa az ivóvíz arzén tartalmát. Mint közismert Délegyházán igen nagy problémát okozott volna, ha nem sikerült forrást találni az ivóvíz arzéntartalmát lecsökkentő több százmilliós forrást igénylő beruházáshoz. Beszámolt róla, hogy a projektet még polgármester elődje, dr. gr. Bethlen Istvánné kezdte el, majd a sikeres pályázatot követően a közbeszerzési eljárás lebonyolítás és a kivitelezés a 2010-ben mandátumot szerzett testület feladata volt.

Dr. Riebl Antal kijelentette, hogy az önkormányzat sikerrel vette a lebonyolítás feladatát, de ehhez a sikerhez az odaadás, lelkesedés és hozzáértés mellett szükség volt egy olyan professzionális kivitelezőre, mint a SADE Kft., illetve olyan kiváló üzemeltetőre, mint a DTV Zrt.

Mindennek köszönhetően Délegyházán az országban az elsők között lehet elmondani, hogy immár 6 hónapja az EU-s előírásoknak is megfelelő egészséges ivóvízhez juthat a település. Ennek a jelentősége akkor válik érzékelhetővé, ha felidézik azt a szerencsére rövid időszakot, amikor a Szabadság téri "Kisiskolából" juttattak vizet a lakosság számára annak érdekében, hogy az ivóvíz szolgáltatás terén az Európai Unió-s normáknak megfelelően széles körben a lakosság számára eleget tudjanak tenni.

Dr. Riebl Antal Délegyháza polgármestere a projektzáró ünnepségen köszönetet mondott többek között a beruházást lebonyolító kivitelezőnek, a SADE Kft-nek a munkavégzésért, illetve mindazon szervezeteknek, amelyek forrást biztosítottak a megvalósításhoz. Továbbá a reményét fejezte ki az iránt, hogy a jövőben Délegyházán az ivóvízzel kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi probléma nem lesz. Külön köszönetét fejezte ki a beruházásban résztvevő valamennyi közreműködőnek, az üzemeltetőnek, hogy a konstruktív munkájuk elősegítette a beruházás megvalósulását.

A hiányosságként említette azonban, hogy a dekantált vízvezetékkel érintett önkormányzati közutak helyreállítása nem történt meg teljes körűen az időjárási akadályok miatt. Fentiekre tekintettel a beruházást átvették azzal, hogy az említett útszakaszokon a helyreállítás 2014. június 30. történjen meg.

A SADE Kft. képviselője nyilatkozatott tett, miszerint "Az elkészült létesítmények a biztonságos használatra alkalmasak, a dekant vezeték nyomvonalának a helyreállítását a kedvező időjárási körülmények esetén haladéktalanul elvégezzük."

Vissza

www.delegyhaza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu